Khách sạn ở Cao Hùng, Đài Loan

Khách sạn Han Hsien International

8.2
Giá từ
1.022.000 đ
Xuất sắc
2562 nhận xét
No. 33, Sszuwei 3rd Road, Cao Hùng

Khách sạn The Grand Kaohsiung

7.9
Giá từ
1.654.000 đ
Rất tốt
704 nhận xét
No.2, Yuanshan Rd, Cao Hùng

Khách sạn Ambassador

8.5
Giá từ
1.378.000 đ
Xuất sắc
3882 nhận xét
No.202, MingSheng 2nd Road, Cao Hùng

Khách sạn Grand Hi-Lai

8.8
Giá từ
2.206.000 đ
Xuất sắc
3176 nhận xét
266, Cheng Kung 1st Road, Cao Hùng

Khách sạn Holiday Garden

8.3
Giá từ
1.184.000 đ
Xuất sắc
2764 nhận xét
279, Liu-Ho 2nd Road, Cao Hùng

Khách sạn Howard Plaza

8.3
Giá từ
1.314.000 đ
Xuất sắc
4415 nhận xét
311 Chi Hsien 1 Road, Cao Hùng

Khách sạn Kingdom

7.8
Giá từ
1.039.000 đ
Rất tốt
1851 nhận xét
42 wu-fu 4th road, Cao Hùng

Khách sạn The Lees

8.3
Giá từ
1.330.000 đ
Xuất sắc
4608 nhận xét
105 WuFu 1st Road, Cao Hùng

Khách sạn Lees Boutique

7.9
Giá từ
940.000 đ
Rất tốt
1783 nhận xét
106 WuFu 1st Road, Cao Hùng

Khách sạn Chateau de Chine Kaohsiung

8.6
Giá từ
1.086.000 đ
Xuất sắc
3377 nhận xét
No.43, Daren Rd., Cao Hùng

Khách sạn King's Town

7.9
Giá từ
1.103.000 đ
Rất tốt
876 nhận xét
362, Chiu Ju, 2nd Road, Cao Hùng

Khách sạn Wen Pin - Pier 2

7.3
Giá từ
292.000 đ
Rất tốt
514 nhận xét
22 Dan Yeng Rd, Cao Hùng