Khách sạn ở Cao Hùng, Đài Loan

Khách sạn Han Hsien International

8.3
Giá từ
938.000 đ
Xuất sắc
2924 nhận xét
No. 33, Sszuwei 3rd Road, Cao Hùng

Khách sạn The Grand Kaohsiung

8.0
Giá từ
1.520.000 đ
Rất tốt
825 nhận xét
No.2, Yuanshan Rd, Cao Hùng

Khách sạn Ambassador Kaohsiung

8.6
Giá từ
1.266.000 đ
Xuất sắc
5308 nhận xét
No.202, MingSheng 2nd Road, Cao Hùng

Khách sạn Grand Hi-Lai

8.8
Giá từ
2.026.000 đ
Xuất sắc
3472 nhận xét
No.266, Cheng-Kung 1st Rd, Cao Hùng

Khách sạn Holiday Garden

8.3
Giá từ
1.015.000 đ
Xuất sắc
2764 nhận xét
279, Liu-Ho 2nd Road, Cao Hùng

Khách sạn Howard Plaza

8.3
Giá từ
1.207.000 đ
Xuất sắc
4643 nhận xét
311 Chi Hsien 1 Road, Cao Hùng

Khách sạn Kingdom

7.8
Giá từ
890.000 đ
Rất tốt
1851 nhận xét
42 wu-fu 4th road, Cao Hùng

Khách sạn The Lees

8.3
Giá từ
1.222.000 đ
Xuất sắc
4853 nhận xét
105 WuFu 1st Road, Cao Hùng

Khách sạn Lees Boutique

7.9
Giá từ
806.000 đ
Rất tốt
1783 nhận xét
106 WuFu 1st Road, Cao Hùng

Khách sạn Chateau de Chine Kaohsiung

8.6
Giá từ
998.000 đ
Xuất sắc
3545 nhận xét
No.43, Daren Rd., Cao Hùng

Khách sạn King's Town

7.9
Giá từ
1.013.000 đ
Rất tốt
966 nhận xét
362, Chiu Ju, 2nd Road, Cao Hùng

Khách sạn Wen Pin - Pier 2

7.3
Giá từ
268.000 đ
Rất tốt
517 nhận xét
22 Dan Yeng Rd, Cao Hùng