Khách sạn ở Đài Đông, Đài Loan

Hoya Hot Springs Resort & Spa

8.0
Giá từ
1.563.000 đ
Rất tốt
830 nhận xét
No.16, Lung-Chuan Road, Đài Đông

Khách sạn Taitung Traveler

7.4
Giá từ
211.000 đ
Rất tốt
186 nhận xét
42 An ching St.Taitung, Đài Đông

Khách sạn Apple

7.7
Giá từ
716.000 đ
Rất tốt
147 nhận xét
No. 857, Sec. 1, Johng-Hua Rd., Taitung Country, Đài Đông

Khách sạn Goya Hot Springs & Spa

6.8
Giá từ
1.270.000 đ
Hài lòng
237 nhận xét
30-2, Lung-Chuan Road, Wen-Chung Village,, Đài Đông

Khách sạn Chief Spa

7.6
Giá từ
1.465.000 đ
Rất tốt
67 nhận xét
No.1-1, Wulu, Haiduan Township,, Đài Đông

Luminous Hot Spring Resort & Spa

7.3
Giá từ
1.530.000 đ
Rất tốt
1334 nhận xét
No.200, Sec.1, Jhong-Hua Rd, Luye-shung, Taitung County Taiwan R.O.C., Đài Đông

Khách sạn Taitung Bali Suites

6.9
Giá từ
640.000 đ
Hài lòng
283 nhận xét
No.11, Jhengjhou St, Đài Đông

Khách sạn Kindness Taitung

8.9
Giá từ
1.107.000 đ
Xuất sắc
1539 nhận xét
No.16, Ln. 209, Sec. 1, Zhongxing Rd., Đài Đông

Papago International Resort

8.0
Giá từ
3.158.000 đ
Rất tốt
1491 nhận xét
No.107, Xinxing, Đài Đông

Khách sạn Naruwan

8.1
Giá từ
2.002.000 đ
Xuất sắc
3080 nhận xét
No. 66 , Lien Hang Rord, Đài Đông

Master Bear Resort

6.3
Giá từ
1.691.000 đ
Hài lòng
73 nhận xét
No. 16 Tao Yeh Rd.,, Đài Đông

Khách sạn Royal Chihpen

8.6
Giá từ
3.256.000 đ
Xuất sắc
1858 nhận xét
No.23, Ln. 113, Longquan Rd.,, Đài Đông