Khách sạn ở Đài Đông, Đài Loan

Hoya Hot Springs Resort & Spa

8.1
Giá từ
1.355.000 đ
Xuất sắc
1178 nhận xét
No.16, Lung-Chuan Road, Đài Đông

Khách sạn Taitung Traveler

7.6
Giá từ
183.000 đ
Rất tốt
241 nhận xét
42 An ching St.Taitung, Đài Đông

Khách sạn Apple

7.9
Giá từ
621.000 đ
Rất tốt
233 nhận xét
No. 857, Sec. 1, Johng-Hua Rd., Taitung Country, Đài Đông

Khách sạn HOYA

7.2
Giá từ
1.101.000 đ
Rất tốt
508 nhận xét
30-2, Lung-Chuan Road, Wen-Chung Village,, Đài Đông

Khách sạn Chief Spa

7.6
Giá từ
1.252.000 đ
Rất tốt
59 nhận xét
No.1-1, Wulu, Haiduan Township,, Đài Đông

Luminous Hot Spring Resort & Spa

7.2
Giá từ
1.327.000 đ
Rất tốt
1786 nhận xét
No.200, Sec.1, Jhong-Hua Rd, Luye-shung, Taitung County Taiwan R.O.C., Đài Đông

Khách sạn Taitung Bali Suites

6.9
Giá từ
550.000 đ
Hài lòng
310 nhận xét
No.11, Jhengjhou St, Đài Đông

Khách sạn Kindness Taitung

8.9
Giá từ
960.000 đ
Xuất sắc
2007 nhận xét
No.16, Ln. 209, Sec. 1, Zhongxing Rd., Đài Đông

Papago International Resort

8.1
Giá từ
2.740.000 đ
Xuất sắc
2060 nhận xét
No.107, Xinxing, Đài Đông

Khách sạn Naruwan

8.0
Giá từ
1.737.000 đ
Rất tốt
3769 nhận xét
No. 66 , Lien Hang Rord, Đài Đông

Master Bear Resort

6.4
Giá từ
1.468.000 đ
Hài lòng
90 nhận xét
No. 16 Tao Yeh Rd.,, Đài Đông

Khách sạn Royal Chihpen

8.7
Giá từ
2.824.000 đ
Xuất sắc
2305 nhận xét
No.23, Ln. 113, Longquan Rd.,, Đài Đông