Khách sạn ở Goyang-si, Hàn Quốc

Khách sạn Mariposa

5.1
Giá từ
1.347.000 đ
Điểm nhận xét
7 nhận xét
6-7th Floor, 857, Janghang-dong, Ilsandong-gu, Goyang-si

Khách sạn Abata Business

6.4
Giá từ
1.103.000 đ
Hài lòng
57 nhận xét
1575-4,Tanhyeon-dong, Ilsanseo-gu, Goyang-si

Khách sạn Millennium

7.1
Giá từ
1.573.000 đ
Rất tốt
98 nhận xét
2223-1, Daewha-dong, Ilsanseo-gu, Goyang-si

Khách sạn W&2

6.1
Giá từ
1.250.000 đ
Hài lòng
16 nhận xét
799-3, Madu-dong, Ilsandong-gu, Goyang-si

Residence & U

8.0
Giá từ
1.622.000 đ
Rất tốt
199 nhận xét
Woolim Rodeo Suite, 771-1, Janghang-dong, Ilsan-gu, Goyang-si

Khách sạn Vovo

7.5
Giá từ
2.287.000 đ
Rất tốt
13 nhận xét
2280-4, Daehwa-dong, Ilsanseo-gu, Goyang-si

Khách sạn SONO CALM GOYANG (MVL GOYANG)

8.2
Giá từ
2.725.000 đ
Xuất sắc
373 nhận xét
20, Taegeuk-ro, Goyang-si

Residence Lago

6.1
Giá từ
1.477.000 đ
Hài lòng
9 nhận xét
F107 Samsung Larcville Officetel, 751 Janghang-dong, Ilsandong-gu, Goyang-si

Khách sạn Goodstay Ramses

5.7
Giá từ
1.168.000 đ
Điểm nhận xét
2 nhận xét
986-1, Hwajeong-dong, Deokyang-gu, Goyang-si

Khách sạn Violet

6.4
Giá từ
1.800.000 đ
Hài lòng
54 nhận xét
Jungang-ro 1575, Goyang-si

Khách sạn Rich

7.7
Giá từ
1.232.000 đ
Rất tốt
186 nhận xét
249, Gangsung-ro, Ilsanseo-gu, Goyang-si

Khách sạn Nikko

0.0
Giá từ
1.039.000 đ
Điểm nhận xét
0 nhận xét
1558-2, Tanhyen-dong, Ilsanseo-gu, Goyang-si