Khách sạn ở Gangneung-si, Hàn Quốc

Khách sạn Gyungpo Beach

7.3
Giá từ
1.876.000 đ
Rất tốt
26 nhận xét
303-4, Gangmun-dong, Gangneung-si

Khách sạn Hong C Gangneung Station

7.8
Giá từ
957.000 đ
Rất tốt
351 nhận xét
273, Okcheon-dong, Gangneung-si

White Castle Resort

6.6
Giá từ
2.662.000 đ
Hài lòng
96 nhận xét
300-31 Aninjin-ri, Gangdong-myeon, Gangneung-si

Goodstay Dawoo Resortel

6.3
Giá từ
1.005.000 đ
Hài lòng
6 nhận xét
485, Jungdongjin1-ri, Gangdong-myeon, Gangneung-si

The Blue Hill Condo

7.1
Giá từ
2.141.000 đ
Rất tốt
51 nhận xét
1585, Jumun-ri, Jumunjin-eup, Gangneung-si

Jumunjin Resort

7.4
Giá từ
1.562.000 đ
Rất tốt
32 nhận xét
33-2, Hyangho-ri, Jumunjin-eup, Gangneung-si

Khách sạn Goodstay Davinci

7.6
Giá từ
827.000 đ
Rất tốt
107 nhận xét
50-26, Jungdongjin-ri, Gangdong-myon, Gangneung-si

November

9.2
Giá từ
2.092.000 đ
Tuyệt vời
211 nhận xét
16-1, Yungjin 4 Gil, Yeongok-myon, Gangneung-si

Davinci Resortel

7.7
Giá từ
1.151.000 đ
Rất tốt
33 nhận xét
50-26, Jungdongjin-ri, Gangdong-myon, Gangneung-si

Gangneung Guest House

6.7
Giá từ
357.000 đ
Hài lòng
1 nhận xét
Anhyeon-dong, 403-3, Gangneung-si

Khách sạn Goodstay Soo

7.8
Giá từ
909.000 đ
Rất tốt
234 nhận xét
302-2, Gangmun-dong, Gangneung-si

Cozy House

8.7
Giá từ
1.737.000 đ
Xuất sắc
8 nhận xét
1784, Jingogae-ro, Yeongok-myeon, Gangneung-si, Gangwon-do, Republic of Korea, Gangneung-si