Khách sạn ở địa điểm Jeollabuk, Hàn Quốc

Khách sạn The Oscar Suite

7.0
Giá từ
597.000 đ
Hài lòng
366 nhận xét
1555-5, Soryong-dong, Gunsan-si

Khách sạn Goodstay Lanuit

6.7
Giá từ
762.000 đ
Hài lòng
77 nhận xét
2-ga, Deokjin-dong, Deokjin, Jeonju-si

Khách sạn Goodstay Arirang

8.2
Giá từ
677.000 đ
Xuất sắc
253 nhận xét
701-3, Geunam-dong, Deokjin-gu, Jeonju-si

Khách sạn Gung Tourist

8.1
Giá từ
737.000 đ
Xuất sắc
157 nhận xét
700-3, Geumam-dong, Deokjin-gu, Jeonju-si

Dukmanjae Hanok Guesthouse

8.5
Giá từ
597.000 đ
Xuất sắc
343 nhận xét
15-6, Eunhaeng-ro, Wansan-gu, Jeonju, South Korea, Jeonju-si

Khách sạn The Suites Namwon

8.4
Giá từ
1.596.000 đ
Xuất sắc
237 nhận xét
38, Yongdam-ri, Jucheon-myeon, Thành phố Namwon

SONO BELLE BYEONSAN (DAEMYUNG RESORT BYEONSAN)

8.3
Giá từ
1.511.000 đ
Xuất sắc
273 nhận xét
51, Byeonsanhaebyeon-Ro, Byeonsan-Myeon, Buan-Gun, Jeollabuk-Do 56337 South Korea, Buan-gun

Bukyungdang Hanok Guesthouse

8.8
Giá từ
593.000 đ
Xuất sắc
275 nhận xét
23-4 Pungnamdong 3(sam)-ga, Jeonju-si

Khách sạn One Byeonsan

8.5
Giá từ
1.271.000 đ
Xuất sắc
378 nhận xét
298-13 Gyeokpo-ri, Byeonsan-myeon (33 Chaeseokgang-gil), Jeollabuk-do, Buan-gun

Hongranmiduk Hanok Guesthouse

8.3
Giá từ
764.000 đ
Xuất sắc
57 nhận xét
16-29 Pungnamdong 3(sam)-ga (107 ), Jeonju-si

Beast Motel

0.0
Giá từ
740.000 đ
Điểm nhận xét
0 nhận xét
474-2 Geumam-dong (12 ), Jeonju-si

Star-Maru Guesthouse

8.4
Giá từ
264.000 đ
Xuất sắc
37 nhận xét
40-11 Gyeongwondong 2(i)-ga (33-13 Jeondongseongdang-gil), Jeonju-si