Khách sạn ở Thành phố Andong, Hàn Quốc

Suaedang Hanok Guesthouse

5.1
Giá từ
1.428.000 đ
Điểm nhận xét
8 nhận xét
470-44 Sugok-ri, Imdong-myeon, Thành phố Andong

Jeongjaejongtaek Hanok Guesthouse

8.2
Giá từ
1.428.000 đ
Xuất sắc
6 nhận xét
1037, Sugok-ri, Imdong-myeon, Thành phố Andong

Chilgyejae Hanok Guesthouse

4.7
Giá từ
1.380.000 đ
Điểm nhận xét
2 nhận xét
776, Geumgye-ri, Seohu-myeon, Thành phố Andong

Khách sạn Gallery

6.0
Giá từ
1.022.000 đ
Điểm nhận xét
5 nhận xét
614-8, Ok-dong, Thành phố Andong

Sujoldang Hanok Guesthouse

8.0
Giá từ
2.120.000 đ
Rất tốt
5 nhận xét
1-9, Hagye-gil, Thành phố Andong

Gotaya Guesthouse

8.4
Giá từ
243.000 đ
Xuất sắc
88 nhận xét
205-17, Dongbu-dong, Thành phố Andong

Khách sạn Goryeo

8.2
Giá từ
746.000 đ
Xuất sắc
178 nhận xét
116-1, Dongbu-dong, Thành phố Andong

W Motel Andong

6.1
Giá từ
567.000 đ
Hài lòng
22 nhận xét
162-1, Dongmun-dong, Thành phố Andong

Peterpan Guesthouse

8.7
Giá từ
211.000 đ
Xuất sắc
5 nhận xét
2F, 312-2, Anheung-dong, Thành phố Andong

Khách sạn Andong Win

6.4
Giá từ
811.000 đ
Hài lòng
11 nhận xét
613-3, Ok-dong, Thành phố Andong

Khách sạn Andong

7.6
Giá từ
681.000 đ
Rất tốt
226 nhận xét
103-3, Samsan-dong, Thành phố Andong

Goodstay Galleria Motel

7.9
Giá từ
681.000 đ
Rất tốt
77 nhận xét
203-1, Dongbu-dong, Thành phố Andong