Khách sạn ở địa điểm Edinburgh, City of, Vương quốc Anh

Alba House

9.3
Giá từ
1.851.000 đ
Tuyệt vời
5 nhận xét
29 Craigmillar Park, Edinburgh

Canadale Guest House

8.9
Giá từ
1.640.000 đ
Xuất sắc
28 nhận xét
62 Pilrig Street, Edinburgh

Sandaig Guest House

8.7
Giá từ
1.186.000 đ
Xuất sắc
36 nhận xét
5 East Hermitage Place, Edinburgh

The Cameron B&B

9.9
Giá từ
904.000 đ
Tuyệt vời
1 nhận xét
5 Cameron Terrace, Edinburgh

Highfield Guest House

0.0
Giá từ
1.280.000 đ
Điểm nhận xét
0 nhận xét
83 Mayfield Road, Edinburgh

Ashdene House

0.0
Giá từ
1.169.000 đ
Điểm nhận xét
0 nhận xét
23 Fountainhall Road, Edinburgh

Averon Guest House

8.3
Giá từ
1.070.000 đ
Xuất sắc
17 nhận xét
44 Gilmore Place, Edinburgh

Khách sạn Culane House - B&B

8.8
Giá từ
1.127.000 đ
Xuất sắc
1 nhận xét
9 Hermitage Place, Leith Links, Edinburgh

OYO Arden Guest House

7.5
Giá từ
1.384.000 đ
Rất tốt
13 nhận xét
126 Old Dalkieth Road, Edinburgh

Mackenzie Guest House

8.9
Giá từ
1.468.000 đ
Xuất sắc
9 nhận xét
2 East Hermitage Place, Edinburgh

A Georgian Residence

8.5
Giá từ
2.366.000 đ
Xuất sắc
3 nhận xét
11 Moray Place, Edinburgh

Minto House B And B

8.1
Giá từ
1.002.000 đ
Xuất sắc
7 nhận xét
23 Minto Street, Edinburgh