Khách sạn ở địa điểm Coventry, Vương quốc Anh

Khách sạn Hylands

4.9
Giá từ
896.000 đ
Điểm nhận xét
12 nhận xét
153 Warwick Road, Coventry

Khách sạn Chase by Good Night Inns

7.8
Giá từ
1.010.000 đ
Rất tốt
7 nhận xét
Higham Lane, Nuneaton

Khách sạn Longshoot by Good Night Inns

6.9
Giá từ
635.000 đ
Hài lòng
8 nhận xét
Watling Street, Nuneaton

Khách sạn Cocked Hat by Good Night Inns

7.8
Giá từ
1.222.000 đ
Rất tốt
2 nhận xét
Rugby Road, Coventry

Khách sạn Old Mill by Good Night Inns

8.6
Giá từ
1.645.000 đ
Xuất sắc
6 nhận xét
Mill Hill, Coventry