Resort ở Mezairaa, Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống nhất