Khách sạn 5 sao ở Mezairaa, Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống nhất