Khách sạn ở địa điểm Vĩnh Phúc, Việt Nam

Belvedere Tam Dao Resort

6.3
Giá từ
1.460.000 đ
Hài lòng
104 nhận xét
Hamlet 2, Tam Đảo (Vĩnh Phúc)

Khách sạn Song Hong

7.0
Giá từ
1.022.000 đ
Hài lòng
56 nhận xét
189 Lam Son Street, Tich Son, Vinh Yen, Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc)

Flamingo Dai Lai Resort

8.5
Giá từ
1.362.000 đ
Xuất sắc
1411 nhận xét
Dai Quang, Ngoc Thanh, Phuc Yen Town, Phúc Yên

Khách sạn Ngoc Ha Dai Lai

0.0
Giá từ
763.000 đ
Điểm nhận xét
0 nhận xét
Dai Lai Lake, Ngọc Thanh, Phúc Yên, Vĩnh Phúc

Khách sạn Ngoc Ha

0.0
Giá từ
568.000 đ
Điểm nhận xét
0 nhận xét
Phuc Thang ward- Phuc Yen town, Vĩnh Phúc

Khách sạn Duc Anh

0.0
Giá từ
763.000 đ
Điểm nhận xét
0 nhận xét
78 Chua Ha - Dinh Trung - Tp Vinh Yen - Tinh Vinh Phuc, Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc)

Khách sạn Hoang Qui

0.0
Giá từ
763.000 đ
Điểm nhận xét
0 nhận xét
Trai Oi, Ngo Quyen, Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc)

Khách sạn Hoang Linh

0.0
Giá từ
763.000 đ
Điểm nhận xét
0 nhận xét
Khu Hanh Chinh 9 - Dong Da Ward, Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc)

Khách sạn Yen Ngoc

7.5
Giá từ
211.000 đ
Rất tốt
3 nhận xét
268 Nguyen Tat Thanh str, Khai Quang, Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc)

Khách sạn Ngoc Lan

0.0
Giá từ
178.000 đ
Điểm nhận xét
0 nhận xét
No 1 Tran Phu str, Lien Bao , Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc)

Khách sạn Hoang Long

0.0
Giá từ
373.000 đ
Điểm nhận xét
0 nhận xét
185 Ton Duc Thang , Khai Quang, Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc)

Khách sạn Hoa Bien

0.0
Giá từ
129.000 đ
Điểm nhận xét
0 nhận xét
Dai Lai Lake, Vĩnh Phúc