Khách sạn ở Vinh, Việt Nam

Khách sạn Saigon Kim Lien - Vinh City

7.5
Giá từ
472.000 đ
Rất tốt
82 nhận xét
No.25, Quang Trung Street, Vinh City, Nghe An Province, Vinh

Khách sạn Huu Nghi

5.9
Giá từ
342.000 đ
Điểm nhận xét
41 nhận xét
74 Le Loi Street, Vinh

Khách sạn Muong Thanh Phuong Dong

7.4
Giá từ
570.000 đ
Rất tốt
167 nhận xét
No.02 Truong Thi Street, Vinh

Khách sạn Asean Vinh

5.9
Giá từ
293.000 đ
Điểm nhận xét
10 nhận xét
114 Tran Phu Street, Vinh

Khách sạn Media

6.5
Giá từ
260.000 đ
Hài lòng
19 nhận xét
No.7, Nguyen Trai Street,, Vinh

Khách sạn Muong Thanh Thanh Nien

6.8
Giá từ
423.000 đ
Hài lòng
11 nhận xét
No. 74, Le Hong Phong Street, Vinh

Khách sạn Muong Thanh Vinh

7.5
Giá từ
391.000 đ
Rất tốt
85 nhận xét
No.1, Phan Boi Chau Street, Vinh City, Vinh

Khách sạn Vuong Hoan

6.0
Giá từ
488.000 đ
Điểm nhận xét
4 nhận xét
No. 40, Tran Quang Dieu Street, Vinh City, Nghe An Province, Vinh

Khách sạn Green Nghe An

5.7
Giá từ
456.000 đ
Điểm nhận xét
5 nhận xét
No. 2, Mai Hac De Street, Vinh City, Nghe An Province, Vinh

Khách sạn Avatar

6.0
Giá từ
228.000 đ
Điểm nhận xét
31 nhận xét
No.28, Nguyen Sy Sach Street, Vinh

Khách sạn Gold Vinh

6.0
Giá từ
211.000 đ
Điểm nhận xét
66 nhận xét
No.1A - Le Huan Street, Vinh

Khách sạn Anh Quan

5.4
Giá từ
146.000 đ
Điểm nhận xét
22 nhận xét
Valley 1, Bui Duong Lich, Quan Bau, Vinh