Khách sạn ở Ninh Bình, Việt Nam

Khách sạn Thuy Anh

7.6
Giá từ
309.000 đ
Rất tốt
155 nhận xét
02 ( OLD 55A ) Truong Han Sieu str, Phuc Thanh Ward, Ninh Bình

Khách sạn The Long

6.6
Giá từ
65.000 đ
Hài lòng
54 nhận xét
Tam Coc - Bich Dong, Ninh Bình

Khách sạn Hoang Hai Ninh Binh

5.6
Giá từ
228.000 đ
Điểm nhận xét
15 nhận xét
62 Truong Han Sieu Street, Phuc Thanh Ward, Ninh Bình

Khách sạn Yen Nhi Ninh Binh

7.2
Giá từ
505.000 đ
Rất tốt
5 nhận xét
​Tam Coc - Bich Dong, Trang An UNESCO World Heritage, Ninh Hai - Hoa Lu, Ninh Bình

Khách sạn Tam Coc Gecko Garden

7.7
Giá từ
97.000 đ
Rất tốt
47 nhận xét
Ben Thuyen Tam Coc, Van Lam, Ninh Hai Ninh Binh Ninh Binh, Ninh Bình

Khách sạn Ninh Binh Legend

8.2
Giá từ
863.000 đ
Xuất sắc
100 nhận xét
No 177 Le Thai To Road, Xuan ThanhUrban Zone, Ninh Khanh Ward, Ninh Binh City, Vietnam, Ninh Bình

Khách sạn Queen Ninh Binh

8.1
Giá từ
358.000 đ
Xuất sắc
400 nhận xét
20 Hoang Hoa Tham, Ninh Bình

Khách sạn Canh Dieu Mountain

7.8
Giá từ
260.000 đ
Rất tốt
317 nhận xét
74 Nguyen Van Cu, Van Xuan, Thanh Binh Ward, Ninh Bình

Khách sạn Ngoc Anh Legend

7.9
Giá từ
228.000 đ
Rất tốt
107 nhận xét
30 Luong Van Tuy, Ninh Bình

Khách sạn Duc Tuan

7.9
Giá từ
97.000 đ
Rất tốt
15 nhận xét
Tam Coc Cave, Ninh Bình

Khách sạn Hoang Son Peace

7.7
Giá từ
749.000 đ
Rất tốt
68 nhận xét
Trinh Tu Road, Ninh Khanh Ward, Ninh Binh city, Ninh Bình

Vietnamese Ancient Village

7.3
Giá từ
439.000 đ
Rất tốt
98 nhận xét
Tam Coc Tourist Complex- Ninh Hai Commune - Ninh Binh City, Ninh Bình