Khách sạn ở Ninh Bình, Việt Nam

Khách sạn Thuy Anh

7.7
Giá từ
268.000 đ
Rất tốt
180 nhận xét
02 ( OLD 55A ) Truong Han Sieu str, Phuc Thanh Ward, Ninh Bình

Khách sạn The Long

6.4
Giá từ
56.000 đ
Hài lòng
57 nhận xét
Tam Coc - Bich Dong, Ninh Bình

Khách sạn Hoang Hai Ninh Binh

5.6
Giá từ
194.000 đ
Điểm nhận xét
15 nhận xét
62 Truong Han Sieu Street, Phuc Thanh Ward, Ninh Bình

Khách sạn Yen Nhi Ninh Binh

7.2
Giá từ
437.000 đ
Rất tốt
5 nhận xét
​Tam Coc - Bich Dong, Trang An UNESCO World Heritage, Ninh Hai - Hoa Lu, Ninh Bình

Khách sạn Tam Coc Gecko Garden

7.6
Giá từ
83.000 đ
Rất tốt
32 nhận xét
Ben Thuyen Tam Coc, Van Lam, Ninh Hai Ninh Binh Ninh Binh, Ninh Bình

Khách sạn Ninh Binh Legend

8.3
Giá từ
748.000 đ
Xuất sắc
125 nhận xét
No 177 Le Thai To Road, Xuan ThanhUrban Zone, Ninh Khanh Ward, Ninh Binh City, Vietnam, Ninh Bình

Khách sạn Queen Ninh Binh

8.1
Giá từ
310.000 đ
Xuất sắc
434 nhận xét
20 Hoang Hoa Tham , Ninh Bình

Khách sạn Canh Dieu Mountain

7.8
Giá từ
225.000 đ
Rất tốt
317 nhận xét
74 Nguyen Van Cu, Van Xuan, Thanh Binh Ward, Ninh Bình

Khách sạn Ngoc Anh 1

7.9
Giá từ
194.000 đ
Rất tốt
107 nhận xét
36 Luong Van Tuy Street, Ninh Bình

Khách sạn Duc Tuan

7.9
Giá từ
83.000 đ
Rất tốt
15 nhận xét
Tam Coc Cave, Ninh Bình

Khách sạn Hoang Son Peace

7.7
Giá từ
649.000 đ
Rất tốt
83 nhận xét
No 98, Trinh Tu Road, Ninh Khanh Ward, Ninh Binh city, Ninh Bình

Vietnamese Ancient Village

7.3
Giá từ
375.000 đ
Rất tốt
98 nhận xét
Tam Coc Tourist Complex- Ninh Hai Commune - Ninh Binh City, Ninh Bình