Khách sạn ở Mỹ Tho (Tiền Giang), Việt Nam

Khách sạn Nha Khach Tien Giang

6.8
Giá từ
423.000 đ
Hài lòng
28 nhận xét
6C, Rach Cam, 1 Ward, Mỹ Tho (Tiền Giang)

Khách sạn Chuong Duong

6.7
Giá từ
488.000 đ
Hài lòng
73 nhận xét
No.10, 30/4 Street,, Mỹ Tho (Tiền Giang)

Khách sạn Song Tien Annex

6.4
Giá từ
439.000 đ
Hài lòng
85 nhận xét
No.33, Trung Trac Street, Mỹ Tho (Tiền Giang)

Khách sạn Cong Doan

4.9
Giá từ
521.000 đ
Điểm nhận xét
11 nhận xét
No. 61, 30/4 Street, Tien Giang Province, Mỹ Tho (Tiền Giang)

Khách sạn Chuong Duong 2

6.6
Giá từ
293.000 đ
Hài lòng
12 nhận xét
No.1, Truong Dinh Street, Ward 1, Mỹ Tho (Tiền Giang)

Khách sạn Minh Quan

7.0
Giá từ
244.000 đ
Hài lòng
6 nhận xét
No.69, 30/4 Street, Mỹ Tho (Tiền Giang)

Khách sạn Song Tien

6.7
Giá từ
391.000 đ
Hài lòng
41 nhận xét
No.101, Trung Trac Street, Ward 1, Mỹ Tho (Tiền Giang)

Khách sạn Trung Luong 2

0.0
Giá từ
228.000 đ
Điểm nhận xét
0 nhận xét
National Road 50,, Mỹ Tho (Tiền Giang)

Khách sạn Trung Luong 1

6.7
Giá từ
97.000 đ
Hài lòng
9 nhận xét
National Road 1A,, Mỹ Tho (Tiền Giang)

Khách sạn Loc Mai

5.0
Giá từ
228.000 đ
Điểm nhận xét
1 nhận xét
216 Hung Vuong, Dao Thanh Village, Tien Giang Province, Mỹ Tho (Tiền Giang)

Khách sạn Minh Kieu

6.6
Giá từ
293.000 đ
Hài lòng
13 nhận xét
02 Thu Khoa Huan, Ward 1, Mỹ Tho (Tiền Giang)

Khách sạn Minh Tai

8.0
Giá từ
211.000 đ
Rất tốt
37 nhận xét
01, Nguyen Hue Street, Mỹ Tho (Tiền Giang)