Khách sạn ở địa điểm Kanchanaburi, Thái Lan

The Legacy River Kwai Resort

7.2
Giá từ
611.000 đ
Rất tốt
276 nhận xét
129 Moo.2 Klondoe, Kan-cha-na-bu-ri

Felix River Kwai Resort

7.8
Giá từ
1.056.000 đ
Rất tốt
2577 nhận xét
9/1 Moo 3, Thamakham, Kan-cha-na-bu-ri

Pung-waan Resort

7.1
Giá từ
750.000 đ
Rất tốt
832 nhận xét
123/3 Tumbol Thasao Ampur Saiyoke, Kan-cha-na-bu-ri

Pung-waan Resort & Spa

7.0
Giá từ
736.000 đ
Hài lòng
299 nhận xét
72/1 Moo 2 Tumbol Thamakham, Kan-cha-na-bu-ri

River Kwai Jungle Rafts Resort

7.6
Giá từ
1.348.000 đ
Rất tốt
1350 nhận xét
Tambol Tasao, Amphur Saiyoke, Kan-cha-na-bu-ri

River Kwai Resotel Resort (SHA Certified)

7.9
Giá từ
834.000 đ
Rất tốt
1972 nhận xét
55 Moo 5, Tambol Wangkrajae, Amphur Saiyoke, Kan-cha-na-bu-ri

Khách sạn River Kwai Village

7.4
Giá từ
1.237.000 đ
Rất tốt
729 nhận xét
74/12 Moo 4, Tha Sao, Kan-cha-na-bu-ri

Comsaed River Kwai Resort

7.3
Giá từ
792.000 đ
Rất tốt
317 nhận xét
89 Moo 5, Ladya, Muang Kanchanaburi, Kanchanaburi, Kan-cha-na-bu-ri

Pavilion Rim Kwai Resort

6.4
Giá từ
584.000 đ
Hài lòng
402 nhận xét
79/2 Ladya-Erawan Road, Kan-cha-na-bu-ri

River Kwai Botanic Delight Resort

7.3
Giá từ
709.000 đ
Rất tốt
177 nhận xét
14/7 Moo 1, Tambol Baankao, Amphur Muang, Kan-cha-na-bu-ri

Khách sạn River Kwai

7.1
Giá từ
472.000 đ
Rất tốt
2314 nhận xét
284/15 – 16, Saeng Chuto Road, Kan-cha-na-bu-ri

Khách sạn Phatad Valley

6.5
Giá từ
514.000 đ
Hài lòng
227 nhận xét
49/5 Moo 5 Hindad, Tong Pha Poom, Kan-cha-na-bu-ri