Khách sạn ở địa điểm Kanchanaburi, Thái Lan

The Legacy River Kwai Resort

7.2
Giá từ
715.000 đ
Rất tốt
267 nhận xét
129 Moo.2 Klondoe, Kan-cha-na-bu-ri

Felix River Kwai Resort

7.7
Giá từ
1.237.000 đ
Rất tốt
2316 nhận xét
9/1 Moo 3, Thamakham, Kan-cha-na-bu-ri

Pung-waan Resort

7.1
Giá từ
883.000 đ
Rất tốt
785 nhận xét
123/3 Tumbol Thasao Ampur Saiyoke, Kan-cha-na-bu-ri

Pung-waan Resort & Spa

7.0
Giá từ
862.000 đ
Hài lòng
274 nhận xét
72/1 Moo 2 Tumbol Thamakham, Kan-cha-na-bu-ri

River Kwai Jungle Rafts Resort

7.6
Giá từ
1.579.000 đ
Rất tốt
1194 nhận xét
Tambol Tasao, Amphur Saiyoke, Kan-cha-na-bu-ri

River Kwai Resotel Resort

7.8
Giá từ
976.000 đ
Rất tốt
1738 nhận xét
55 Moo 5, Tambol Wangkrajae, Amphur Saiyoke, Kan-cha-na-bu-ri

Khách sạn River Kwai Village

7.3
Giá từ
1.449.000 đ
Rất tốt
719 nhận xét
74/12 Moo 4, Tha Sao, Kan-cha-na-bu-ri

Comsaed River Kwai Resort

7.3
Giá từ
928.000 đ
Rất tốt
307 nhận xét
89 Moo 5, Ladya, Muang Kanchanaburi, Kanchanaburi, Kan-cha-na-bu-ri

Pavilion Rim Kwai Resort

6.4
Giá từ
683.000 đ
Hài lòng
368 nhận xét
79/2 Ladya-Erawan Road, Kan-cha-na-bu-ri

River Kwai Botanic Delight Resort

7.3
Giá từ
827.000 đ
Rất tốt
177 nhận xét
14/7 Moo 1, Tambol Baankao, Amphur Muang, Kan-cha-na-bu-ri

Khách sạn River Kwai

7.1
Giá từ
553.000 đ
Rất tốt
2246 nhận xét
284/15 – 16, Saeng Chuto Road, Kan-cha-na-bu-ri

Khách sạn Phatad Valley

6.4
Giá từ
602.000 đ
Hài lòng
199 nhận xét
49/5 Moo 5 Hindad, Tong Pha Poom, Thong Pha Phum (Kanchanaburi)