Khách sạn ở Hat Yai, Thái Lan

Khách sạn Taipei Hat Yai

5.4
Giá từ
391.000 đ
Điểm nhận xét
57 nhận xét
43/1 Sripadungvithi Road, Hat Yai

Khách sạn Hatyai Holiday

7.5
Giá từ
554.000 đ
Rất tốt
666 nhận xét
1-3 Chewanusorn Road, Hat Yai

Khách sạn Daiichi

5.9
Giá từ
700.000 đ
Điểm nhận xét
46 nhận xét
29 Chiyakul Uthit 4 Road, Hat Yai

Khách sạn Hatyai Rama

7.0
Giá từ
423.000 đ
Hài lòng
356 nhận xét
9/5 Sripoovanart Rd., Hatyai, Songkhla, Hat Yai

Khách sạn Tanaphat Hatyai

7.6
Giá từ
293.000 đ
Rất tốt
1038 nhận xét
222 Supasarnrungsan Road, Hat Yai

Khách sạn Siam Center

7.0
Giá từ
472.000 đ
Hài lòng
584 nhận xét
25-35 Niphat-Uthit 2 Road, Hat Yai

Khách sạn Hatyai Central

6.0
Giá từ
374.000 đ
Điểm nhận xét
578 nhận xét
180-181 Niphatutit 3 Road, Hat Yai

Khách sạn Hi Season

7.3
Giá từ
342.000 đ
Rất tốt
3133 nhận xét
33/2 Rajyindee Road, Songkla, Hat Yai

Khách sạn BP Grand Suite

7.4
Giá từ
765.000 đ
Rất tốt
217 nhận xét
75/1 Sanaehanusorn Road, Hat Yai

Khách sạn BP Grand Tower

7.1
Giá từ
570.000 đ
Rất tốt
744 nhận xét
74 Sanehanusorn Road,, Hat Yai

Red Planet Hat Yai

7.5
Giá từ
488.000 đ
Rất tốt
10167 nhận xét
152-156 Niphat Uthit 2 Road, Hat Yai

Khách sạn Lanna Inn

5.6
Giá từ
228.000 đ
Điểm nhận xét
109 nhận xét
16 Soi Suntorn Lae Phuen, Rat U Tit Road, Hat Yai