Khách sạn ở Chanthaburi, Thái Lan

Maneechan Resort

8.2
Giá từ
1.370.000 đ
Xuất sắc
1313 nhận xét
110 Moo 11, Plubpla, Muang, Chanthaburi

Khách sạn Chaolao Tosang Beach

8.0
Giá từ
1.023.000 đ
Rất tốt
1307 nhận xét
44/4 Moo 5, Khlong Khut, A. Tha Mai, Chanthaburi

Maldives Beach Resort

7.5
Giá từ
908.000 đ
Rất tốt
1229 nhận xét
33/2 Moo 4 Laem Sadej Beach, Klongkood, Tha mai, Chanthaburi

New Travel Beach Resort

7.5
Giá từ
841.000 đ
Rất tốt
691 nhận xét
99 Moo 6, Klongkood, Thamai, Chanthaburi

Nuanchan Resort and Spa

6.7
Giá từ
455.000 đ
Hài lòng
26 nhận xét
12/2 Moo 9, T.Takadngao, A.Tamai, Chanthaburi

Sea Coco Resort

7.8
Giá từ
908.000 đ
Rất tốt
632 nhận xét
49/5 Moo 9, Takat Ngao, A. Tha Mai, Chanthaburi

Villa Phra Chan Resort

8.2
Giá từ
841.000 đ
Xuất sắc
645 nhận xét
49/6 Moo 9, Takat Ngao, A. Tha Mai, Chanthaburi

Sri Phairin Resort

7.3
Giá từ
412.000 đ
Rất tốt
501 nhận xét
26/1 Moo 9, T. Takadngao, Tha Mai, Chanthaburi

Baantoom Village and Resort

6.7
Giá từ
2.311.000 đ
Hài lòng
126 nhận xét
44/5 Moo 5, Klongkud, Thamai, Chanthaburi

Khách sạn K.P. Grand Chanthaburi

7.7
Giá từ
610.000 đ
Rất tốt
1422 nhận xét
35/200 - 201 Trirat Road, Chanthanimit, Chanthaburi

Leamsing Natural Beach Resort

7.6
Giá từ
1.271.000 đ
Rất tốt
172 nhận xét
109/3 Paknam Leamsing, Chanthaburi

New Travel Lodge

7.7
Giá từ
610.000 đ
Rất tốt
840 nhận xét
14/5 Raksakchamoon Road, Chanthaburi