Khách sạn ở địa điểm Daejeon City, Hàn Quốc

Motel Mac

4.0
Giá từ
1.005.000 đ
Điểm nhận xét
1 nhận xét
14-17, Gyeryong-ro 636beon-gil, Daejeon

Picasso Motel Daejeon

0.0
Giá từ
876.000 đ
Điểm nhận xét
0 nhận xét
469-41 Bongmyeong-dong, Daejeon

Khách sạn Sopoong Daejeon

4.8
Giá từ
860.000 đ
Điểm nhận xét
1 nhận xét
440-34 Bongmyeong-dong, Daejeon

Khách sạn Daejeon Namoo

8.0
Giá từ
1.265.000 đ
Rất tốt
98 nhận xét
30-6, Oncheonseo-ro, Daejeon

Cinema Motel

9.6
Giá từ
989.000 đ
Tuyệt vời
1 nhận xét
76-9 Yongjeon-dong, Daejeon

Dubai Motel

7.9
Giá từ
389.000 đ
Rất tốt
20 nhận xét
4th Floor, 63-25 Yongjeon-dong, Daejeon

Khách sạn Look

7.6
Giá từ
713.000 đ
Rất tốt
20 nhận xét
72-11 dae jun city, Daejeon

Khách sạn Rainbow

8.4
Giá từ
924.000 đ
Xuất sắc
21 nhận xét
53-10, Wolpyeong-ro, Daejeon

Khách sạn BJ

8.1
Xuất sắc
18 nhận xét
14-12, Gyeryong-ro 141beon-gil, Daejeon

Khách sạn Jawoori Doan

8.1
Xuất sắc
21 nhận xét
157, Gyeryong-ro, Daejeon

Khách sạn YAM

6.3
Hài lòng
5 nhận xét
30-13, Oncheonseo-ro, Daejeon

Khách sạn Daejeon I-

8.5
Xuất sắc
3 nhận xét
27-5, 123beon-gil, Expo-ro, Daejeon