Khách sạn đạt chuẩn ở địa điểm Banten, Indonesia

Celebrity Room - Apartment Green Lake View -B 1217

0.0
Giá từ
391.000 đ
Điểm nhận xét
0 nhận xét
Jl Dewi Sartika, Gg AR-Riyadh No. 28, Tangerang

Celebrity Room - Apartment Green Lake View -B 0705

0.0
Giá từ
293.000 đ
Điểm nhận xét
0 nhận xét
Jl Dewi Sartika, Gg AR-Riyadh No. 28, Tangerang

Celebrity Room - Apartment Green Lake View-B 1223

0.0
Giá từ
293.000 đ
Điểm nhận xét
0 nhận xét
Jl. Dewi Sartika, Gg AR-Riyadh No. 28, Tangerang

Celebrity Room - Apartment Green Lake View-B 1226

8.0
Giá từ
309.000 đ
Rất tốt
1 nhận xét
Jl Dewi Sartika, Gg AR-Riyadh No. 28, Tangerang

Celebrity Room - Apartment Green Lake View-B 1551

6.4
Giá từ
293.000 đ
Hài lòng
2 nhận xét
Jl Dewi Sartika, Gg AR-Riyadh No. 28, Tangerang

Celebrity Room - Apartment Green Lake View-E 0917

7.4
Giá từ
309.000 đ
Rất tốt
2 nhận xét
Jl Dewi Sartika, Gg AR-Riyadh No. 28, Tangerang

Celebrity Room - Apartment Green Lake View-E 0960

3.8
Giá từ
309.000 đ
Điểm nhận xét
2 nhận xét
Jl Dewi Sartika, Gg AR-Riyadh No. 28, Tangerang

Celebrity Room - Apartment Green Lake View -E 1003

6.2
Giá từ
358.000 đ
Hài lòng
2 nhận xét
Jl Dewi Sartika, Gg AR-Riyadh No. 28, Tangerang

Celebrity Room - Apartment Green Lake View-E 3A27

7.2
Giá từ
358.000 đ
Rất tốt
5 nhận xét
Jl Dewi Sartika, Gg AR-Riyadh No. 28, Tangerang

Khách sạn Fame Gading Serpong

7.1
Giá từ
456.000 đ
Rất tốt
1587 nhận xét
Jl. Boulevard Raya Gading Serpong, Kav. 30, Tangerang

Khách sạn POP! BSD City Tangerang

7.4
Giá từ
505.000 đ
Rất tốt
1232 nhận xét
Sunburst CBD Lot II 18A, Tangerang

Khách sạn Wira Carita

5.9
Giá từ
782.000 đ
Điểm nhận xét
75 nhận xét
Jl. Raya Labuan Km. 9 Pandeglang Banten, Anyer