Khách sạn ở Padang, Indonesia

Khách sạn Rocky Plaza Padang

7.5
Giá từ
602.000 đ
Rất tốt
366 nhận xét
Jl. Permindo 40, Padang

Khách sạn Pangeran Beach

7.3
Giá từ
912.000 đ
Rất tốt
362 nhận xét
Jalan Ir H Juanda 79, Padang

Khách sạn Mariani International

7.0
Giá từ
684.000 đ
Hài lòng
61 nhận xét
Jalan Bundo Kanduang No 35, Padang

Khách sạn Plan B

7.2
Giá từ
488.000 đ
Rất tốt
120 nhận xét
Jalan Hayam Wuruk No 28, Padang

Khách sạn Bunda

7.4
Giá từ
488.000 đ
Rất tốt
99 nhận xét
Jalan Bundo Kanduang No 19, Padang

Khách sạn Grand Sari

7.0
Giá từ
407.000 đ
Hài lòng
61 nhận xét
Jalan MH Thamrin No 48, Padang

Khách sạn Mervit

7.0
Giá từ
439.000 đ
Hài lòng
37 nhận xét
Jalan Purus 2 No 6, Padang

Khách sạn The Aliga

6.7
Giá từ
651.000 đ
Hài lòng
38 nhận xét
Jalan MH Thamrin No 71, Padang

Khách sạn Savali

7.5
Giá từ
586.000 đ
Rất tốt
74 nhận xét
Jalan Hayam Wuruk No 31-33, Padang

Khách sạn HW Padang

7.7
Giá từ
716.000 đ
Rất tốt
234 nhận xét
Jl Hayam Wuruk No 16, Padang

Khách sạn Wisma Mutiara

7.2
Giá từ
179.000 đ
Rất tốt
56 nhận xét
Jl. Pulau Karam No. 149, Padang

Khách sạn Pangeran City

7.0
Giá từ
537.000 đ
Hài lòng
136 nhận xét
Jl. Dobi No.3-5 Padang, Padang