Khách sạn ở Padang, Indonesia

Khách sạn Rocky Plaza Padang

7.5
Giá từ
601.000 đ
Rất tốt
410 nhận xét
Jl. Permindo 40, Padang

Khách sạn Pangeran Beach

7.3
Giá từ
911.000 đ
Rất tốt
381 nhận xét
Jalan Ir H Juanda 79, Padang

Khách sạn Mariani International

7.0
Giá từ
681.000 đ
Hài lòng
61 nhận xét
Jalan Bundo Kanduang No 35, Padang

Khách sạn Plan B

7.2
Giá từ
490.000 đ
Rất tốt
126 nhận xét
Jalan Hayam Wuruk No 28, Padang

Khách sạn Bunda

7.4
Giá từ
486.000 đ
Rất tốt
99 nhận xét
Jalan Bundo Kanduang No 19, Padang

Khách sạn Grand Sari

7.3
Giá từ
410.000 đ
Rất tốt
75 nhận xét
Jalan MH Thamrin No 48, Padang

Khách sạn Mervit

7.0
Giá từ
438.000 đ
Hài lòng
38 nhận xét
Jalan Purus 2 No 6, Padang

Khách sạn The Aliga

6.8
Giá từ
654.000 đ
Hài lòng
40 nhận xét
Jalan MH Thamrin No 71, Padang

Khách sạn Savali

7.5
Giá từ
584.000 đ
Rất tốt
81 nhận xét
Jalan Hayam Wuruk No 31-33, Padang

Khách sạn HW Padang

7.7
Giá từ
713.000 đ
Rất tốt
234 nhận xét
Jl Hayam Wuruk No 16, Padang

Khách sạn Rumah Nenek & Restaurant

6.9
Giá từ
893.000 đ
Hài lòng
3 nhận xét
Jl. Batang Agam No. 5, Padang

Khách sạn Wisma Mutiara

7.2
Giá từ
178.000 đ
Rất tốt
57 nhận xét
Jl. Pulau Karam No. 149, Padang