Khách sạn đạt chuẩn ở Padang, Indonesia

Khách sạn Deivan

7.8
Giá từ
551.000 đ
Rất tốt
24 nhận xét
Diponegoro Street No. 25 Padang, West Sumatera - Indonesia, Padang

Riverside Hostel Padang

9.5
Giá từ
129.000 đ
Tuyệt vời
6 nhận xét
Jalan Batang Arau No 66 C/D Padang Selatan,Padang, West Sumatra, Padang

Khách sạn Mariani International

7.0
Giá từ
681.000 đ
Hài lòng
61 nhận xét
Jalan Bundo Kanduang No 35, Padang

Khách sạn Plan B

7.2
Giá từ
486.000 đ
Rất tốt
126 nhận xét
Jalan Hayam Wuruk No 28, Padang

Khách sạn Bunda

7.4
Giá từ
486.000 đ
Rất tốt
99 nhận xét
Jalan Bundo Kanduang No 19, Padang

Khách sạn Grand Sari

7.1
Giá từ
405.000 đ
Rất tốt
68 nhận xét
Jalan MH Thamrin No 48, Padang

Khách sạn Mervit

7.0
Giá từ
437.000 đ
Hài lòng
37 nhận xét
Jalan Purus 2 No 6, Padang

Khách sạn Rumah Nenek & Restaurant

6.9
Giá từ
892.000 đ
Hài lòng
3 nhận xét
Jl. Batang Agam No. 5, Padang

Khách sạn Padang

7.9
Giá từ
486.000 đ
Rất tốt
122 nhận xét
Jl. Bagindo Azizchan No. 28, Padang

Khách sạn Rangkayo Basa Halal

7.7
Giá từ
454.000 đ
Rất tốt
135 nhận xét
Jl. Hangtuah no. 211, Padang

Khách sạn Edotel Minangkabau

6.2
Giá từ
356.000 đ
Hài lòng
2 nhận xét
Jalan Suliki No. 1, Padang

Khách sạn My All & Entertainment

6.0
Giá từ
551.000 đ
Điểm nhận xét
3 nhận xét
Jl Samudra Simpang Olo ladang no 30 , Padang