Khách sạn đạt chuẩn ở Makrinitsa, Hy Lạp

Archontiko Theodora

0.0
Giá từ
940.000 đ
Điểm nhận xét
0 nhận xét
Main Street, Makrinitsa

Archontika Karamarlis

8.8
Giá từ
1.492.000 đ
Xuất sắc
1 nhận xét
Makrinitsa, Makrinitsa

Archontiko Sisilianou

0.0
Giá từ
1.022.000 đ
Điểm nhận xét
0 nhận xét
Makrinitsa, Makrinitsa

Archontiko Stafylopati

9.8
Giá từ
2.871.000 đ
Tuyệt vời
2 nhận xét
Makrinitsa, Makrinitsa

Archontiko Routsou

9.6
Giá từ
697.000 đ
Tuyệt vời
1 nhận xét
Makrinitsa, Makrinitsa

Archontiko Koilia

0.0
Giá từ
1.054.000 đ
Điểm nhận xét
0 nhận xét
Makrinítsa, Makrinitsa

Archontika Karamarlis Guesthouse

9.9
Giá từ
600.000 đ
Tuyệt vời
1 nhận xét
Makrinitsa, Makrinitsa