Khách sạn ở địa điểm Wales, Vương quốc Anh

Hilton Cardiff

8.5
Giá từ
1.841.000 đ
Xuất sắc
159 nhận xét
Kingsway, Greyfriars Rd, Cardiff

Holiday Inn Cardiff City

8.3
Giá từ
1.254.000 đ
Xuất sắc
46 nhận xét
Castle Street, Cardiff

Khách sạn Cardiff Marriott

8.7
Giá từ
1.531.000 đ
Xuất sắc
40 nhận xét
Mill Lane, Cardiff

Khách sạn Stradey Park

8.5
Giá từ
1.824.000 đ
Xuất sắc
47 nhận xét
Ynys-y-Cwm Road, Carmarthenshire, Furnace, Llanelli

Khách sạn The Dragon

8.4
Giá từ
1.385.000 đ
Xuất sắc
53 nhận xét
The Kingsway, Swansea

Khách sạn St George's

8.9
Giá từ
1.955.000 đ
Xuất sắc
24 nhận xét
St George's Place, The Promenade, Llandudno

Khách sạn Future Inn Cardiff Bay

8.7
Giá từ
1.401.000 đ
Xuất sắc
241 nhận xét
Hemingway Rd, Cardiff

Khách sạn Imperial

8.9
Giá từ
2.134.000 đ
Xuất sắc
26 nhận xét
The Promenade, Llandudno

Capital Apartments Ltd

8.4
Giá từ
1.453.000 đ
Xuất sắc
7 nhận xét
22-24 James Street, Cardiff

SACO Cardiff- Cathedral Road

0.0
Giá từ
4.301.000 đ
Điểm nhận xét
0 nhận xét
76 Cathedral Road, Cardiff

Khách sạn The Royal Cardiff

8.6
Giá từ
961.000 đ
Xuất sắc
398 nhận xét
88 St Mary Street, Cardiff

Khách sạn Bodysgallen Hall And Spa

8.9
Giá từ
4.692.000 đ
Xuất sắc
4 nhận xét
The Royal Welsh Way, Llandudno Junction