Biệt thự ở địa điểm Ajman, Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống nhất