Du Gia Backpacker Hostel & Restaurant Coffee Bar

Địa chỉ
DT 176, Du Gia, Yen Minh, Yên Minh, Hà Giang, 310000, Việt Nam
Giờ nhận phòng
02:00 PM
Số phòng
30
Giá phòng từ
55.000 đ (Giá có thể tăng giảm tuỳ ngày)

Du Gia Backpacker Hostel & Restaurant Coffee Bar
Du Gia Backpacker Hostel & Restaurant Coffee Bar
Du Gia Backpacker Hostel & Restaurant Coffee Bar
Du Gia Backpacker Hostel & Restaurant Coffee Bar
Du Gia Backpacker Hostel & Restaurant Coffee Bar
Du Gia Backpacker Hostel & Restaurant Coffee Bar
Du Gia Backpacker Hostel & Restaurant Coffee Bar
Du Gia Backpacker Hostel & Restaurant Coffee Bar
Du Gia Backpacker Hostel & Restaurant Coffee Bar
Du Gia Backpacker Hostel & Restaurant Coffee Bar

Bản đồ đến Du Gia Backpacker Hostel & Restaurant Coffee Bar

Khách sạn tốt nhất ở Yên Minh

Khách sạn mới đăng ở Yên Minh

Khách sạn Yen Minh Thien An

243-Tran Hung Dao, Yên Minh

Backpacker Garden Homestay

176 Coc Pang, xa Du Gia, Huyen Yen Minh, Tinh Ha Giang, Yên Minh

Cao Nguyen Motel

165 tran hung dao, Yên Minh

Du Gia Backpacker Hostel & Restaurant Coffee Bar

DT 176, Du Gia, Yen Minh, Yên Minh

Các địa điểm phổ biến ở Việt Nam