*BOM HOMESTAY*-VINHOMES TIMES CITY- 1BR- LUXURY

0.0
Điểm nhận xét
0 nhận xét
Địa chỉ
458 Minh Khai, Hai Ba Trung, Ha Noi, Times City, Hà Nội, Hà Nội, Việt Nam
Số phòng
1

*BOM HOMESTAY*-VINHOMES TIMES CITY- 1BR- LUXURY
*BOM HOMESTAY*-VINHOMES TIMES CITY- 1BR- LUXURY
*BOM HOMESTAY*-VINHOMES TIMES CITY- 1BR- LUXURY
*BOM HOMESTAY*-VINHOMES TIMES CITY- 1BR- LUXURY
*BOM HOMESTAY*-VINHOMES TIMES CITY- 1BR- LUXURY
*BOM HOMESTAY*-VINHOMES TIMES CITY- 1BR- LUXURY
*BOM HOMESTAY*-VINHOMES TIMES CITY- 1BR- LUXURY
*BOM HOMESTAY*-VINHOMES TIMES CITY- 1BR- LUXURY
*BOM HOMESTAY*-VINHOMES TIMES CITY- 1BR- LUXURY
*BOM HOMESTAY*-VINHOMES TIMES CITY- 1BR- LUXURY

Bản đồ đến *BOM HOMESTAY*-VINHOMES TIMES CITY- 1BR- LUXURY

Bản đồ đến *BOM HOMESTAY*-VINHOMES TIMES CITY- 1BR- LUXURY

Khách sạn tốt nhất ở Hà Nội

Khách sạn Hanoi Prime Garden and Spa

9.7
Tuyệt vời
136 nhận xét
36-38 Hang Huong - Hoan Kiem - Hanoi, Hà Nội

Khách sạn Hanoi La Siesta Central & Spa

9.6
Giá từ
3.129.000 đ
Tuyệt vời
430 nhận xét
01 Cau Go, Hà Nội

Hanoi La Siesta Premium Hang Be

9.6
Tuyệt vời
271 nhận xét
27 Hang Be, Hà Nội

Khách sạn Hanoi Bonsella

9.5
Giá từ
1.844.000 đ
Tuyệt vời
1277 nhận xét
No. 3 Bao Khanh Lane, Hoan Kiem, Hà Nội

Khách sạn Hanoian Elite Home

9.5
Giá từ
700.000 đ
Tuyệt vời
866 nhận xét
35 Hang Ga Street, Hang Bo Ward, Hoan Kiem District, Hà Nội

Khách sạn Hanoi Garden Boutique and Spa

9.5
Giá từ
537.000 đ
Tuyệt vời
621 nhận xét
3B-5 Cha Ca, Old Quarter, Hoan Kiem District, Hà Nội

Khách sạn Delicacy & Spa

9.5
Giá từ
1.253.000 đ
Tuyệt vời
504 nhận xét
12 Dinh Ngang, Cua Nam, Hà Nội

Little Charm Hanoi Hostel

9.5
Giá từ
82.000 đ
Tuyệt vời
401 nhận xét
44 Hang Bo, Hoan Kiem District,, Hà Nội

Khách sạn mới đăng ở Hà Nội

Khách sạn OYO 1133 Ngan Son

Nha so 99, ngo 27 pho Nguyen Thi Dinh, to 25, Phuong Trung Hoa, Quan Cau Giay, Thanh pho Ha Noi, Hà Nội

Khách sạn OYO 1114 Lucky

So 230, duong Vu Huu, phuong Trung Van, quan Nam Tu Liem, thanh pho Ha Noi, Hà Nội

Khách sạn OYO 1110 Son Thuy near E Hospital

So 06, ngo 33, duong Pham Tuan Tai, phuong Dich Vong Hieu, Ha Noi, Hà Nội

Khách sạn OYO 1105 Thu Do Vang 1

So 8, ngach 80, ngo 1277, duong Giai Phuong , Phuong Thinh Liet, Hà Nội

Khách sạn SPOT ON 1099 Sao near Agriculture General Hospital 2

So 4 ngo 133 Thai Ha- phuong Trung Liet - quan Dong da- Thanh pho Ha Noi, Hà Nội

Khách sạn OYO 1090 Nam Cuong 2 near Agriculture General Hospital 2

So 41, duong Trung Kinh, Phuong Trung Hoa, Quan Cau Giay, Thanh pho Ha Noi, Hà Nội

OYO 1092 Toan Thang 2 near Duc Giang General Hospital

So 116 Du Noi, Xa Mai Lam, Huyen Dong Anh, Thanh pho Ha Noi, Hà Nội

Khách sạn OYO 1095 Ha Noi Vang near Hanoi French Hospital

So 24 ngo 4 pho Phuong Mai, Phuong Phuong Mai, quan Dong Da, thanh pho Ha Noi, Hà Nội

Các địa điểm phổ biến ở Việt Nam