Seri Ternas

0.0
Điểm nhận xét
0 nhận xét
Địa chỉ
Seri Ternas Resort, Thị trấn Sik, Kedah, 08200, Malaysia
Số phòng
1

Seri Ternas
Seri Ternas
Seri Ternas
Seri Ternas
Seri Ternas
Seri Ternas
Seri Ternas
Seri Ternas
Seri Ternas
Seri Ternas

Bản đồ đến Seri Ternas

Bản đồ đến Seri Ternas

Khách sạn tốt nhất ở Thị trấn Sik

Khách sạn mới đăng ở Thị trấn Sik

Jungle Resort

Kampung Tanjung Piring, Nami Lama, Thị trấn Sik

Các địa điểm phổ biến ở Malaysia