double story link house, end lot

0.0
Điểm nhận xét
0 nhận xét
Địa chỉ
lake park residence, rawang, Bandar Tasik Puteri, Selangor, 48000, Malaysia
Số phòng
1
Giá phòng từ
2.822.000 đ (Giá có thể tăng giảm tuỳ ngày)

double story link house, end lot
double story link house, end lot
double story link house, end lot
double story link house, end lot
double story link house, end lot
double story link house, end lot
double story link house, end lot
double story link house, end lot
double story link house, end lot
double story link house, end lot

Bản đồ đến double story link house, end lot

Bản đồ đến double story link house, end lot

Khách sạn tốt nhất ở Bandar Tasik Puteri

Khách sạn mới đăng ở Bandar Tasik Puteri

Các địa điểm phổ biến ở Malaysia