D'Latour Residence BandarSunway

Địa chỉ
Jalan Taylors, D'Latour Bandar Sunway, Bandar Sunway, Selangor, 46150, Malaysia
Giờ nhận phòng
2pm
Giờ trả phòng
12pm
Số phòng
1
Giá phòng từ
1.022.000 đ (Giá có thể tăng giảm tuỳ ngày)

D'Latour Residence BandarSunway
D'Latour Residence BandarSunway
D'Latour Residence BandarSunway
D'Latour Residence BandarSunway
D'Latour Residence BandarSunway
D'Latour Residence BandarSunway
D'Latour Residence BandarSunway
D'Latour Residence BandarSunway
D'Latour Residence BandarSunway
D'Latour Residence BandarSunway

Bản đồ đến D'Latour Residence BandarSunway

Bản đồ đến D'Latour Residence BandarSunway

Khách sạn tốt nhất ở Bandar Sunway

Khách sạn mới đăng ở Bandar Sunway

Các địa điểm phổ biến ở Malaysia