Khách sạn ở Châu Phi

Địa điểm có nhiều du khách

Khách sạn mới đăng

OYO 629 Don Pablo Lodge

Rizal Avenue, Palawan

The Kings Arms Chipping Norton

18 West Street, Chipping Norton

Khách sạn Apogee Boutique and Spa

212 Johann Rissik Drive, Waterkloof Ridge, Pretoria, Pretoria

Excellent Guest House

1 Helderberg Street, Mũi hảo vọng

La Casa By Pearl Palace

Behind Shenoys, YMCA Junction, Chittoor Road, KOchi, Kochi


Khách sạn FORTUNE ATRIUM

Khalid Bin Al Waleed Road, Dubai

THEATRE INN

LOT 106,BLOCK 2,CLUB ROAD, Sri Aman

Islands View

perigiali 31100, Lefkada

Red Roof Inn Berea

196 Prince Royal Drive, Thị trấn Berea (KY)

Ha Giang Moments Homestay

4 Group, Chang Village, Phuong Thien Commune, Ha Giang, Hà Giang

OYO 655 Mambaling Pension

Bayabas Street, Cebu