Khách sạn ở Nam Phi

Khách sạn Cape Town Lodge

8.1
Giá từ
668.000 đ
Xuất sắc
372 nhận xét
101 Buitengracht Street, Mũi hảo vọng

Southern Sun Waterfront Cape Town

8.4
Giá từ
3.389.000 đ
Xuất sắc
17 nhận xét
1 Lower Buitengracht, Mũi hảo vọng

Khách sạn Balmoral

7.8
Giá từ
977.000 đ
Rất tốt
362 nhận xét
125 Marine Parade Drive, Durban

Khách sạn The Table Bay

9.0
Giá từ
5.230.000 đ
Xuất sắc
117 nhận xét
Quay 6 Victoria & Alfred Waterfront, Mũi hảo vọng

Khách sạn The Cabanas at Sun City Resort

7.7
Giá từ
2.346.000 đ
Rất tốt
302 nhận xét
Sun City Resort District Mankwe, Pilanesberg

Khách sạn Wild Coast Sun

7.7
Giá từ
1.499.000 đ
Rất tốt
79 nhận xét
Main Bizana Road, Mzamba Beach, Port Edward

Holiday Inn Sandton

7.9
Giá từ
1.678.000 đ
Rất tốt
42 nhận xét
Rivonia Road 123, Johannesburg

Southern Sun Elangeni & Maharani

7.8
Giá từ
2.150.000 đ
Rất tốt
22 nhận xét
63 Snell Parade, Durban

Capetonian

7.9
Giá từ
1.026.000 đ
Rất tốt
166 nhận xét
PIER PLACE HEERENGRACHT,, Mũi hảo vọng

Southern Sun The Cullinan

8.7
Giá từ
3.747.000 đ
Xuất sắc
23 nhận xét
1 Cullinan Street, Foreshore, Waterfont, Mũi hảo vọng

Wilderness Beach

6.6
Giá từ
1.238.000 đ
Hài lòng
92 nhận xét
N2 National Garden Route Highway, Wilderness, Wilderness

Khách sạn The New Tulbagh

7.3
Giá từ
1.173.000 đ
Rất tốt
133 nhận xét
9 Ryk Tulbagh, Hans Strydom Street, Mũi hảo vọng