Khách sạn ở Nam Phi

Khách sạn Cape Town Lodge

8.2
Giá từ
570.000 đ
Xuất sắc
451 nhận xét
101 Buitengracht Street, Mũi hảo vọng

Southern Sun Waterfront

8.5
Giá từ
2.894.000 đ
Xuất sắc
16 nhận xét
1 Lower Buitengracht, Mũi hảo vọng

Khách sạn Balmoral

7.9
Giá từ
834.000 đ
Rất tốt
454 nhận xét
125 Marine Parade Drive, Durban

Khách sạn The Table Bay

9.1
Giá từ
4.463.000 đ
Tuyệt vời
217 nhận xét
Quay 6 Victoria & Alfred Waterfront, Mũi hảo vọng

Khách sạn The Cabanas at Sun City Resort

7.8
Giá từ
2.002.000 đ
Rất tốt
398 nhận xét
Sun City Resort District Mankwe, Pilanesberg

Khách sạn Wild Coast Sun

7.9
Giá từ
1.279.000 đ
Rất tốt
137 nhận xét
Main Bizana Road, Mzamba Beach, Port Edward

Holiday Inn Sandton

7.9
Giá từ
1.432.000 đ
Rất tốt
56 nhận xét
Rivonia Road 123, Johannesburg

Southern Sun Elangeni & Maharani

7.8
Giá từ
1.837.000 đ
Rất tốt
22 nhận xét
63 Snell Parade, Durban

Capetonian

7.9
Giá từ
876.000 đ
Rất tốt
166 nhận xét
PIER PLACE HEERENGRACHT,, Mũi hảo vọng

Southern Sun The Cullinan

8.7
Giá từ
3.201.000 đ
Xuất sắc
23 nhận xét
1 Cullinan Street, Foreshore, Waterfont, Mũi hảo vọng

Wilderness Beach

6.7
Giá từ
1.056.000 đ
Hài lòng
106 nhận xét
N2 National Garden Route Highway, Wilderness, Wilderness

Khách sạn The New Tulbagh

7.5
Giá từ
1.001.000 đ
Rất tốt
175 nhận xét
9 Ryk Tulbagh, Hans Strydom Street, Mũi hảo vọng