Khách sạn ở Nam Phi

Khách sạn Cape Town Lodge

8.2
Giá từ
672.000 đ
Xuất sắc
442 nhận xét
101 Buitengracht Street, Mũi hảo vọng

Southern Sun Waterfront Cape Town

8.4
Giá từ
3.373.000 đ
Xuất sắc
19 nhận xét
1 Lower Buitengracht, Mũi hảo vọng

Khách sạn Balmoral

7.9
Giá từ
991.000 đ
Rất tốt
444 nhận xét
125 Marine Parade Drive, Durban

Khách sạn The Table Bay

9.1
Giá từ
5.225.000 đ
Tuyệt vời
214 nhận xét
Quay 6 Victoria & Alfred Waterfront, Mũi hảo vọng

Khách sạn The Cabanas at Sun City Resort

7.8
Giá từ
2.366.000 đ
Rất tốt
384 nhận xét
Sun City Resort District Mankwe, Pilanesberg

Khách sạn Wild Coast Sun

7.8
Giá từ
1.498.000 đ
Rất tốt
128 nhận xét
Main Bizana Road, Mzamba Beach, Port Edward

Holiday Inn Sandton

7.9
Giá từ
1.675.000 đ
Rất tốt
56 nhận xét
Rivonia Road 123, Johannesburg

Southern Sun Elangeni & Maharani

7.9
Giá từ
2.141.000 đ
Rất tốt
24 nhận xét
63 Snell Parade, Durban

Capetonian

7.9
Giá từ
1.034.000 đ
Rất tốt
170 nhận xét
PIER PLACE HEERENGRACHT,, Mũi hảo vọng

Southern Sun The Cullinan

8.9
Giá từ
3.730.000 đ
Xuất sắc
31 nhận xét
1 Cullinan Street, Foreshore, Waterfont, Mũi hảo vọng

Wilderness Beach

6.7
Giá từ
1.254.000 đ
Hài lòng
105 nhận xét
N2 National Garden Route Highway, Wilderness, Wilderness

Khách sạn The New Tulbagh

7.5
Giá từ
1.170.000 đ
Rất tốt
170 nhận xét
9 Ryk Tulbagh, Hans Strydom Street, Mũi hảo vọng