Khách sạn đạt chuẩn ở địa điểm Nghệ An, Việt Nam

Khách sạn BINH MINH

8.0
Giá từ
195.000 đ
Rất tốt
12 nhận xét
Thang Long, Vinh

Khách sạn Bao Anh

7.5
Giá từ
309.000 đ
Rất tốt
7 nhận xét
Binh Minh Road, Cua Lo Town, Biển Cửa Lò

Khách sạn Anh Quan

5.4
Giá từ
146.000 đ
Điểm nhận xét
22 nhận xét
Valley 1, Bui Duong Lich, Quan Bau, Vinh

Khách sạn Vuong Hoan 2

2.0
Giá từ
260.000 đ
Điểm nhận xét
1 nhận xét
34 Lenin boulevard, Vinh

Khách sạn Vietnam Farmers Association

0.0
Giá từ
635.000 đ
Điểm nhận xét
0 nhận xét
Khoi 4, Phuong Nghi Huong, Biển Cửa Lò

Nha Nghi Dong Loan

7.9
Giá từ
211.000 đ
Rất tốt
5 nhận xét
Thanh Chuong, Nghe An, Thanh Chương