Khách sạn đạt chuẩn ở địa điểm Hải Phòng, Việt Nam

Khách sạn Hai Long Cat Ba

7.3
Giá từ
293.000 đ
Rất tốt
69 nhận xét
No 234, 1/4 Street, Cat Ba Town, Cat Hai District,Hai Phong City, Viet Nam, Quần đảo Cát Bà

Khách sạn Catba Dream

8.3
Giá từ
146.000 đ
Xuất sắc
217 nhận xét
No. 226 - 1/4 Street, Catba Island, Haiphong , Quần đảo Cát Bà

Khách sạn Cat Ba Family

9.0
Giá từ
325.000 đ
Xuất sắc
14 nhận xét
245 Nui Ngoc street, Quần đảo Cát Bà

Khách sạn Monte Carlo Hai Phong

6.2
Giá từ
456.000 đ
Hài lòng
52 nhận xét
549 Nguyen Binh Khiem St, Hai An Dist, Hải Phòng

Khách sạn Gieng Ngoc

7.8
Giá từ
97.000 đ
Rất tốt
254 nhận xét
No. 240, 1/4 Street, Cat Hai Dist, Quần đảo Cát Bà

Khách sạn Holiday Haiphong

5.2
Giá từ
439.000 đ
Điểm nhận xét
16 nhận xét
50/333 Van Cao, Dang Lam, Hai An District, Hải Phòng

Khách sạn Ciao CatBa

6.5
Giá từ
65.000 đ
Hài lòng
18 nhận xét
265 Nui Ngoc Street, Quần đảo Cát Bà

Khách sạn Hoang Gia Minh Cat Ba

6.0
Giá từ
407.000 đ
Điểm nhận xét
21 nhận xét
18-20 Nui Ngoc Street, Quần đảo Cát Bà

Khách sạn Rose

5.8
Giá từ
260.000 đ
Điểm nhận xét
74 nhận xét
No 36/ 384 Lach Tray Street, Hải Phòng

Khách sạn Dong Duong

6.4
Giá từ
244.000 đ
Hài lòng
206 nhận xét
4D Ho Sen,Trai Cau Ward, Le Chan District, Hải Phòng

Khách sạn Thao Minh New Star

7.1
Giá từ
277.000 đ
Rất tốt
66 nhận xét
No. 197, 1/4 Street, Catba town, Haiphong City, Quần đảo Cát Bà

Khách sạn Sen Haiphong

5.8
Giá từ
309.000 đ
Điểm nhận xét
50 nhận xét
919 Thien Loi Street, Le Chan District, Hải Phòng