Khách sạn ở Quần Đảo Cát Bà, Việt Nam

Khách sạn Draco QK3

6.0
Giá từ
553.000 đ
Điểm nhận xét
75 nhận xét
No. 251, 1/4 Street, Catba Town Center (Closed to Cat Co Beach), Quần Đảo Cát Bà

Catba Island Resort & Spa

7.3
Giá từ
1.369.000 đ
Rất tốt
415 nhận xét
Cat Co 1, Cat Hai Dist., Quần Đảo Cát Bà

Khách sạn Sunflower One Catba

5.9
Giá từ
439.000 đ
Điểm nhận xét
24 nhận xét
Zone IV, Hai Phong city, Quần Đảo Cát Bà

Catba Sunrise Resort

8.1
Giá từ
2.179.000 đ
Xuất sắc
737 nhận xét
Cat Co III beach, Quần Đảo Cát Bà

Skyrest Cat Ong

6.4
Giá từ
64.000 đ
Hài lòng
19 nhận xét
Cat Ong Island, Hai Phong City, Quần Đảo Cát Bà

Khách sạn Catba Princes

5.3
Giá từ
327.000 đ
Điểm nhận xét
27 nhận xét
303 Nui Ngoc Road, Quần Đảo Cát Bà

Whisper Nature Bungalow

7.7
Giá từ
244.000 đ
Rất tốt
74 nhận xét
Viet Hai, Quần Đảo Cát Bà

Monkey Island Resort

6.9
Giá từ
635.000 đ
Hài lòng
143 nhận xét
Dao Khi Island, Quần Đảo Cát Bà

Khách sạn Thai Bao

8.0
Giá từ
162.000 đ
Rất tốt
78 nhận xét
207, 1/4 Street., Quần Đảo Cát Bà

Khách sạn Sea Pearl

7.4
Giá từ
602.000 đ
Rất tốt
504 nhận xét
No 219 , 1/4 road, Cat Ba, Hai Phong, Viet Nam., Quần Đảo Cát Bà

Khách sạn Catba Palace

7.1
Giá từ
292.000 đ
Rất tốt
172 nhận xét
180 Nui Ngoc, Quần Đảo Cát Bà

Khách sạn Hoang Ngoc Cat Ba

7.5
Rất tốt
21 nhận xét
Number 245 1/4 street, Quần Đảo Cát Bà