Khách sạn ở Quần Đảo Cát Bà, Việt Nam

Khách sạn Draco QK3

6.0
Giá từ
551.000 đ
Điểm nhận xét
72 nhận xét
No. 251, 1/4 Street, Catba Town Center (Closed to Cat Co Beach), Quần Đảo Cát Bà

Catba Island Resort & Spa

7.2
Giá từ
1.362.000 đ
Rất tốt
408 nhận xét
Cat Co 1, Cat Hai Dist., Quần Đảo Cát Bà

Catba Sunrise Resort

8.1
Giá từ
2.173.000 đ
Xuất sắc
735 nhận xét
Cat Co III beach, Quần Đảo Cát Bà

Skyrest Cat Ong

6.4
Giá từ
64.000 đ
Hài lòng
19 nhận xét
Cat Ong Island, Hai Phong City, Quần Đảo Cát Bà

Khách sạn Catba Princes

5.3
Giá từ
324.000 đ
Điểm nhận xét
27 nhận xét
303 Nui Ngoc Road, Quần Đảo Cát Bà

Whisper Nature Bungalow

7.7
Giá từ
243.000 đ
Rất tốt
73 nhận xét
Viet Hai, Quần Đảo Cát Bà

Monkey Island Resort

6.9
Giá từ
632.000 đ
Hài lòng
139 nhận xét
Dao Khi Island, Quần Đảo Cát Bà

Khách sạn Thai Bao

8.0
Giá từ
162.000 đ
Rất tốt
78 nhận xét
207, 1/4 Street., Quần Đảo Cát Bà

Khách sạn Sea Pearl

7.4
Giá từ
600.000 đ
Rất tốt
496 nhận xét
No 219 , 1/4 road, Cat Ba, Hai Phong, Viet Nam., Quần Đảo Cát Bà

Khách sạn Catba Palace

7.1
Giá từ
292.000 đ
Rất tốt
171 nhận xét
180 Nui Ngoc, Quần Đảo Cát Bà

Khách sạn Hoang Ngoc Cat Ba

7.5
Rất tốt
21 nhận xét
Number 245 1/4 street, Quần Đảo Cát Bà

Khách sạn Hung Long Harbour

7.3
Giá từ
616.000 đ
Rất tốt
157 nhận xét
No. 268, 1/4 Street, Quần Đảo Cát Bà