Khách sạn ở Cái Bè, Việt Nam

Mekong Lodge Resort

8.6
Giá từ
945.000 đ
Xuất sắc
56 nhận xét
Group 5, An Hoa Village, Dong Hoa Hiep Commune, Cái Bè

Mekong Riverside Boutique Resort & Spa

8.3
Giá từ
2.248.000 đ
Xuất sắc
115 nhận xét
Hoa Quy, Hoa Khanh,, Cái Bè

Ba Duc Ancient House

7.9
Giá từ
651.000 đ
Rất tốt
58 nhận xét
No.155, An Loi Hamlet, Dong Hoa Hiep Commmune, Cái Bè

Mekong Rustic Cai Be

8.9
Giá từ
244.000 đ
Xuất sắc
8 nhận xét
Tan Thien hamlet,Tan Phong commune, Cai Lay district, Tien Giang province, Cái Bè

Khách sạn Auroramekong

7.6
Giá từ
130.000 đ
Rất tốt
26 nhận xét
Tỉnh lộ 875, thi tran, Cái Bè

Mekong Eco Lodge Bungalow

8.1
Giá từ
651.000 đ
Xuất sắc
16 nhận xét
Cai Be District, Tien Giang Province, Cai Be DisTrict, Tien Giang Provice, Cái Bè

Nam Thi Holiday Home

9.6
Giá từ
733.000 đ
Tuyệt vời
3 nhận xét
133 group 7, k 4, Cái Bè