Khách sạn ở New York (NY), Hoa Kỳ

NH Collection New York Madison Avenue

6.7
Giá từ
3.565.000 đ
Hài lòng
101 nhận xét
22 East 38th Street, NewYork City, New York, New York (NY)

Khách sạn The Franklin

7.0
Giá từ
2.348.000 đ
Hài lòng
10 nhận xét
164 E 87th St, New York (NY)

Khách sạn Shelburne & Suites by Affinia

8.0
Giá từ
5.118.000 đ
Rất tốt
232 nhận xét
303 Lexington Avenue, New York (NY)

Khách sạn Pennsylvania

5.7
Giá từ
3.565.000 đ
Điểm nhận xét
2510 nhận xét
401 7th Avenue, New York (NY)

Khách sạn Fifty & Suites by Affinia

8.0
Giá từ
2.523.000 đ
Rất tốt
159 nhận xét
155 East 50th Street, New York (NY)

The Surrey

8.5
Giá từ
11.848.000 đ
Xuất sắc
38 nhận xét
20 East 76th Street, New York (NY)

Khách sạn Skyline

7.8
Giá từ
4.183.000 đ
Rất tốt
404 nhận xét
725 Tenth Avenue, New York (NY)

Khách sạn Amsterdam Court

7.0
Giá từ
2.200.000 đ
Hài lòng
139 nhận xét
226 West 50th Street, New York (NY)

Khách sạn Arthouse

8.5
Giá từ
2.809.000 đ
Xuất sắc
156 nhận xét
2178 Broadway at W 77th Street, New York (NY)

Khách sạn The Tuscany - A St Giles Signature

8.6
Giá từ
1.562.000 đ
Xuất sắc
268 nhận xét
120 East 39th Street, New York (NY)

Khách sạn Bentley

7.5
Giá từ
2.775.000 đ
Rất tốt
110 nhận xét
500 East 62nd Street, New York (NY)

Khách sạn Beacon

8.3
Giá từ
3.279.000 đ
Xuất sắc
23 nhận xét
2130 Broadway, New York (NY)