Khách sạn 4 sao ở địa điểm Taoyuan, Đài Loan

Novotel Taipei Taoyuan International Airport

8.3
Giá từ
1.949.000 đ
Xuất sắc
5520 nhận xét
No.1-1, Hangzhan S. Rd., Đào Viên

Khách sạn Tao Garden

8.2
Giá từ
1.313.000 đ
Xuất sắc
991 nhận xét
No.151, Fuxing Rd, Đào Viên

Chateau de Chine Taoyuan

8.1
Giá từ
1.042.000 đ
Xuất sắc
1183 nhận xét
No.107. Minsheng Rd., Đào Viên

Khách sạn Fullon Taoyuan

8.0
Giá từ
1.172.000 đ
Rất tốt
1145 nhận xét
200 Sec.1 Dasing W. Road, Đào Viên

Khách sạn City Suites - Gateway

7.7
Giá từ
1.454.000 đ
Rất tốt
6573 nhận xét
No.442 Jhong Jheng E. Road, Dayuan Township, Taoyuan County, Đào Viên

Yaward Resort - Taoyuan Golf & Country Club

7.5
Giá từ
1.002.000 đ
Rất tốt
202 nhận xét
No.100, Yaward road, 29 Lin, Chiu Long Village, Đào Viên

Khách sạn Fullon s Jhongli

8.3
Giá từ
1.101.000 đ
Xuất sắc
832 nhận xét
No. 89, Jhongjheng Rd., Đào Viên

Khách sạn Fullon Linkou

7.9
Giá từ
1.186.000 đ
Rất tốt
597 nhận xét
No.68 Wen Er 1st. Gueishan Twonship, Đào Viên

Khách sạn Chuto Plaza

7.3
Giá từ
1.426.000 đ
Rất tốt
228 nhận xét
398 Taoying Road, Đào Viên

Khách sạn Sheraton Taoyuan

8.1
Giá từ
1.440.000 đ
Xuất sắc
75 nhận xét
No 777 Daguan Road, Đào Viên

麗多森林溫泉酒店

7.5
Giá từ
1.680.000 đ
Rất tốt
678 nhận xét
No. 3 Dong Sen Rd., Đào Viên

Khách sạn Jungli Le Midi

8.5
Giá từ
1.285.000 đ
Xuất sắc
656 nhận xét
23 F., No 120. Sec.1., Jung-Yang W. Road, Đào Viên