Khách sạn ở Lưu Cầu, Đài Loan

Shan Ban Bay Inn

8.1
Giá từ
1.468.000 đ
Xuất sắc
71 nhận xét
No.2-10, Duzaiping Rd, Lưu Cầu

Seaview B & B

8.3
Giá từ
1.596.000 đ
Xuất sắc
67 nhận xét
No.53, Fuxing Rd, Lưu Cầu

Hao Her A B & B

8.6
Giá từ
1.028.000 đ
Xuất sắc
67 nhận xét
No.176, Zhongshan Rd, Lưu Cầu

Ocean Pearl Resort

8.6
Giá từ
1.892.000 đ
Xuất sắc
46 nhận xét
No.8-8, Fuxing Rd, Lưu Cầu

Hsin Bao Resort

0.0
Giá từ
1.878.000 đ
Điểm nhận xét
0 nhận xét
No.101-5, Shangshan Rd, Lưu Cầu

Star Sea

8.4
Giá từ
2.302.000 đ
Xuất sắc
3 nhận xét
No.116, Duzaiping Rd.,, Lưu Cầu

Beacon Inn

8.5
Giá từ
508.000 đ
Xuất sắc
206 nhận xét
No.169-61, Fuxing Rd., Lưu Cầu

Daifuting Bed and Breakfast

8.2
Giá từ
1.002.000 đ
Xuất sắc
234 nhận xét
No.22, Ln. 1, Zhongshan Rd.,, Lưu Cầu

Moon Star Villa

8.3
Giá từ
1.307.000 đ
Xuất sắc
120 nhận xét
No.116, Zhongshan Rd, Lưu Cầu

Xiati Inn

9.1
Giá từ
1.370.000 đ
Tuyệt vời
124 nhận xét
No.2, Ln. 51, Shanban Rd., Lưu Cầu

Acacia Po Bed and Breakfast

8.7
Giá từ
1.002.000 đ
Xuất sắc
202 nhận xét
No.7, Ln. 31, Shangshan Rd., Lưu Cầu

Shanhai Sheng Seaview Homestay

8.4
Giá từ
1.002.000 đ
Xuất sắc
313 nhận xét
No.40, Sanmin Rd.,, Lưu Cầu