Khách sạn ở Tawau, Malaysia

Khách sạn Promenade Tawau

7.2
Giá từ
570.000 đ
Rất tốt
2671 nhận xét
Eastern Plaza Jalan Kuhara, Tawau

Khách sạn Heritage

7.4
Giá từ
407.000 đ
Rất tốt
910 nhận xét
TB210-213 Bunga Road Fajar Complex, Tawau

Khách sạn MB

7.7
Giá từ
570.000 đ
Rất tốt
1653 nhận xét
TB 339, Jalan Masjid, Tawau

Khách sạn Grace @ Chester

6.3
Giá từ
358.000 đ
Hài lòng
19 nhận xét
MPT.4263 , Jln Chester, Tawau

Khách sạn De Choice

7.2
Giá từ
391.000 đ
Rất tốt
323 nhận xét
TB 3023 Jalan Masjid, Sabah, Tawau

Khách sạn Walai Tokou Boutique

7.1
Giá từ
439.000 đ
Rất tốt
35 nhận xét
TB 1733, Jalan masjid, Tawau

Khách sạn Prince

7.1
Giá từ
391.000 đ
Rất tốt
338 nhận xét
TB 280 & 209, Jalan Bunga, Off Jalan Masjid, P.O. Box 60055, Tawau

Khách sạn Shervinton Executive Boutique

7.4
Giá từ
423.000 đ
Rất tốt
1452 nhận xét
TB 224-227, Lot 1-4, Jalan Bunga, Fajar Complex, Tawau

Khách sạn Marco Polo - Tawau

7.7
Giá từ
505.000 đ
Rất tốt
1135 nhận xét
Jalan Clinic, P.O.Box 1003, Sabah, Tawau

Khách sạn My Inn

7.9
Giá từ
374.000 đ
Rất tốt
1127 nhận xét
TB 254, A/B Block 25, Jalan Dunlop, Tawau

Khách sạn T

7.0
Giá từ
277.000 đ
Hài lòng
81 nhận xét
TB 251, Block 24, Town Extension 2, Jalan Bunga Raya, Tawau

Khách sạn Astana

7.0
Giá từ
342.000 đ
Hài lòng
473 nhận xét
TB 4713 Lot 2 Ground Floor, Jalan Dunlop, Tawau