Căn hộ ở Công Viên Quốc Gia Kinabalu, Malaysia

Walai Tokou Homestay Kaimi

2.7
Giá từ
502.000 đ
Điểm nhận xét
1 nhận xét
Kampung Sinisian, Kundasang, Công Viên Quốc Gia Kinabalu

Walai Tokou Homestay Hasah

2.8
Giá từ
1.038.000 đ
Điểm nhận xét
1 nhận xét
Kampung Sinisian, Kundasang, Công Viên Quốc Gia Kinabalu

Walai Tokou Homestay Asmiah

0.0
Giá từ
502.000 đ
Điểm nhận xét
0 nhận xét
Kampung Sinisian, Kundasang, Công Viên Quốc Gia Kinabalu

Walai Tokou Homestay Noraini

0.0
Giá từ
470.000 đ
Điểm nhận xét
0 nhận xét
Kampung Sinisian, Kundasang, Công Viên Quốc Gia Kinabalu

Walai Tokou Homestay Niah

5.0
Giá từ
1.038.000 đ
Điểm nhận xét
1 nhận xét
Kampung Sinisian, Kundasang, Công Viên Quốc Gia Kinabalu

Walai Tokou Homestay Rusia

0.0
Giá từ
502.000 đ
Điểm nhận xét
0 nhận xét
Kampung Sinisian, Kundasang, Công Viên Quốc Gia Kinabalu

Walai Tokou Homestay Satinah

0.0
Giá từ
1.508.000 đ
Điểm nhận xét
0 nhận xét
Kampung Sinisian, Kundasang, Công Viên Quốc Gia Kinabalu

Walai Tokou Homestay Kohadie

0.0
Giá từ
502.000 đ
Điểm nhận xét
0 nhận xét
Kampung Sinisian, Kundasang, Công Viên Quốc Gia Kinabalu

Walai Tokou Homestay Rose

5.8
Giá từ
502.000 đ
Điểm nhận xét
4 nhận xét
Kampung Sinisian, Kundasang, Công Viên Quốc Gia Kinabalu