Khách sạn ở Kampung Bukit Tinggi, Malaysia

House Of Sen

0.0
Điểm nhận xét
0 nhận xét
House of Sen Bukit Tinggi Village, Kampung Bukit Tinggi

Big House Relax @ Bukit Tinggi, Genting Highland

9.9
Tuyệt vời
1 nhận xét
Selesa Hillhomes & Golf Resort, Kampung Bukit Tinggi

Authentic vintage kampung house, family-friendly

0.0
Điểm nhận xét
0 nhận xét
The Alangs in Gombak, Kampung Bukit Tinggi

Stay with Comfort at Selesa Hillhomes - T11GGA

8.6
Xuất sắc
7 nhận xét
Selesa Hillhomes & Golf Resort, T11GGA, Kampung Bukit Tinggi

Stay with Comfort at Selesa Hillhomes - T10GGB

6.5
Hài lòng
3 nhận xét
Selesa Hillhomes & Golf Resort, T10GGB, Kampung Bukit Tinggi

Relaxing Stay at Selesa Hillhomes- D4GP

9.9
Tuyệt vời
1 nhận xét
Selesa Hillhomes & Golf Resort, D4GP, Kampung Bukit Tinggi

Stay with Comfort at Selesa Hillhomes - T11GGB

8.5
Xuất sắc
3 nhận xét
Selesa Hillhomes & Golf Resort, T11GGB, Kampung Bukit Tinggi

Relaxing Stay at Selesa Hillhomes- N3GQ

0.0
Điểm nhận xét
0 nhận xét
Selesa Hillhomes & Golf Resort, D4GP, Kampung Bukit Tinggi

Maison Mura Duo @ Selesa Hillhomes

0.0
Điểm nhận xét
0 nhận xét
Selesa Hillhomes & Golf Resort, Kampung Bukit Tinggi