Khách sạn ở Thành phố Pyeongtaek, Hàn Quốc

Khách sạn Royal Tourist

6.1
Giá từ
2.062.000 đ
Hài lòng
3 nhận xét
658-2, Hyeonhwa-ri, Anjung-eup, Thành phố Pyeongtaek

Khách sạn Herb

8.3
Giá từ
781.000 đ
Xuất sắc
7 nhận xét
114-18, Tongbok-dong, Thành phố Pyeongtaek

Khách sạn Stylish Show

6.9
Giá từ
924.000 đ
Hài lòng
24 nhận xét
290-6 Pyeongtaek-dong (19 Pyeongtaek 2-ro 10beon-gil), Thành phố Pyeongtaek

Khách sạn Songtan Metro Tourist

8.5
Giá từ
1.492.000 đ
Xuất sắc
18 nhận xét
846-4 Seojeong-dong (24 Gwangwangteukgu-ro), Thành phố Pyeongtaek

Khách sạn Top A.C.C

7.3
Giá từ
957.000 đ
Rất tốt
17 nhận xét
3-13 Pyeongtaekhang-ro 184beon-gil, Poseung-eup, Thành phố Pyeongtaek

M Motel Pyeongtaek

7.6
Giá từ
713.000 đ
Rất tốt
63 nhận xét
7-0, Jisan-ro 12beon-gil, Thành phố Pyeongtaek

Khách sạn Grand Pyeongtaek Lake

5.6
Giá từ
1.190.000 đ
Điểm nhận xét
2 nhận xét
39-15, Pyeongtaekho-gill, Hyeondeok-myeon,(536-26 Gwongwan-ri, Hyeondeok-myeon), Thành phố Pyeongtaek

Khách sạn Kabo

7.3
Giá từ
1.135.000 đ
Rất tốt
57 nhận xét
18-10, Pyeongtaek 5-ro, 76beon-gil (845-1, Bijeon-dong), Thành phố Pyeongtaek

PyeongTaek Port Co'op Stay

8.3
Giá từ
1.249.000 đ
Xuất sắc
15 nhận xét
573-14, Manho-ri, Poseung-eup, pyeongtaek, Thành phố Pyeongtaek

Khách sạn Moon

0.0
Giá từ
1.136.000 đ
Điểm nhận xét
0 nhận xét
35 to 96 beongi as five, Pyeongtaek-si, Gyeonggi-do,, Thành phố Pyeongtaek

Khách sạn Pyeongtaekport Coopstay

7.8
Giá từ
876.000 đ
Rất tốt
14 nhận xét
3-5, Pyeongtaekhang-ro 184beon-gil, Poseung-eup, Thành phố Pyeongtaek

Khách sạn Charlot Castle

7.8
Giá từ
1.005.000 đ
Rất tốt
20 nhận xét
3-14, Pyeongtaekhang-ro 184beon-gil, Thành phố Pyeongtaek