Khách sạn ở Thành phố Gimhae, Hàn Quốc

Green Motel

0.0
Giá từ
876.000 đ
Điểm nhận xét
0 nhận xét
509-14, Sinmun-ri, Jangyu-myeon, Thành phố Gimhae

Olleh Motel

0.0
Giá từ
811.000 đ
Điểm nhận xét
0 nhận xét
998-33, Eobang-dong, Thành phố Gimhae

Seven Motel

6.6
Giá từ
958.000 đ
Hài lòng
3 nhận xét
1097-10, Eobang-dong, Thành phố Gimhae

Lake Motel

4.4
Giá từ
503.000 đ
Điểm nhận xét
3 nhận xét
530-11,Obang-dong, Thành phố Gimhae

On Motel Eobang-dong

7.3
Giá từ
779.000 đ
Rất tốt
4 nhận xét
521-10, Eobang-dong, Thành phố Gimhae

Khách sạn Brown Dot

8.5
Giá từ
843.000 đ
Xuất sắc
14 nhận xét
1096-7,Obang-dong, Thành phố Gimhae

Montmartre Motel

5.8
Giá từ
766.000 đ
Điểm nhận xét
2 nhận xét
56-2, Daechung-ri, Thành phố Gimhae

Khách sạn You A In

7.3
Giá từ
989.000 đ
Rất tốt
28 nhận xét
529-7, Eobang-dong, Gyeongsangnam-do, Thành phố Gimhae

Khách sạn Isquare

8.5
Giá từ
2.044.000 đ
Xuất sắc
308 nhận xét
2360 Gimhaedaero, Thành phố Gimhae

Khách sạn Huen Gimhae

9.1
Giá từ
876.000 đ
Tuyệt vời
11 nhận xét
31, Beonhwa 1-ro 56beon-gil, Thành phố Gimhae

Khách sạn Pine Grove

8.1
Giá từ
1.865.000 đ
Xuất sắc
70 nhận xét
20, 67bungil, bunhwa1ro, Thành phố Gimhae

Khách sạn Wep

8.3
Giá từ
713.000 đ
Xuất sắc
8 nhận xét
Beonhwa 1 ro. Street 68, 23, Thành phố Gimhae