Khách sạn ở Tumpatan Nibung, Indonesia

Khách sạn The Crew Kualanamu International Airport

7.9
Giá từ
374.000 đ
Rất tốt
429 nhận xét
Jalan Arteri Bandara Kuala Namu No. 09 , Tumpatan Nibung

Studio Rumah Kost Kualanamu - Room 8

4.0
Giá từ
293.000 đ
Điểm nhận xét
1 nhận xét
Jl. Stasiun Dusun Masjid Desa Aras Kabu, Batang Kuis, Deli Serdang, Sumatera Utara, Tumpatan Nibung

Studio Rumah Kost Kualanamu - Room 21

0.0
Điểm nhận xét
0 nhận xét
Jl. Stasiun Dusun Masjid Desa Aras Kabu, Batang Kuis, Deli Serdang, Sumatera Utara, Tumpatan Nibung

Studio Rumah Kost Kualanamu - Room 2

8.4
Giá từ
293.000 đ
Xuất sắc
2 nhận xét
Jl. Stasiun Dusun Masjid Desa Aras Kabu, Batang Kuis, Deli Serdang, Sumatera Utara, Tumpatan Nibung

Studio Rumah Kost Kualanamu - Room 9

0.0
Giá từ
342.000 đ
Điểm nhận xét
0 nhận xét
Jl. Stasiun Dusun Masjid Desa Aras Kabu, Batang Kuis, Deli Serdang, Sumatera Utara, Tumpatan Nibung

Studio Rumah Kost Kualanamu - Room 3

8.4
Giá từ
293.000 đ
Xuất sắc
1 nhận xét
Jl. Stasiun Dusun Masjid Desa Aras Kabu, Batang Kuis, Deli Serdang, Sumatera Utara, Tumpatan Nibung

Studio Rumah Kost Kualanamu - Room 18

0.0
Điểm nhận xét
0 nhận xét
Jl. Stasiun Dusun Masjid Desa Aras Kabu, Batang Kuis, Deli Serdang, Sumatera Utara, Tumpatan Nibung

Studio Rumah Kost Kualanamu - Room 17

0.0
Điểm nhận xét
0 nhận xét
Jl. Stasiun Dusun Masjid Desa Aras Kabu, Batang Kuis, Deli Serdang, Sumatera Utara, Tumpatan Nibung

Studio Rumah Kost Kualanamu - Room 15

0.0
Điểm nhận xét
0 nhận xét
Jl. Stasiun Dusun Masjid Desa Aras Kabu, Batang Kuis, Deli Serdang, Sumatera Utara, Tumpatan Nibung

Studio Rumah Kost Kualanamu - Room 10

0.0
Giá từ
342.000 đ
Điểm nhận xét
0 nhận xét
Jl. Stasiun Dusun Masjid Desa Aras Kabu, Batang Kuis, Deli Serdang, Sumatera Utara, Tumpatan Nibung

Studio Rumah Kost Kualanamu - Room 22

0.0
Điểm nhận xét
0 nhận xét
Jl. Stasiun Dusun Masjid Desa Aras Kabu, Batang Kuis, Deli Serdang, Sumatera Utara, Tumpatan Nibung

Studio Rumah Kost Kualanamu - Room 20

0.0
Điểm nhận xét
0 nhận xét
Jl. Stasiun Dusun Masjid Desa Aras Kabu, Batang Kuis, Deli Serdang, Sumatera Utara, Tumpatan Nibung