Khách sạn đạt chuẩn ở Tolo, Hy Lạp

Artemis

0.0
Giá từ
1.119.000 đ
Điểm nhận xét
0 nhận xét
Bouboulinas 7A, Tolo

Khách sạn Kyani Akti

0.0
Giá từ
551.000 đ
Điểm nhận xét
0 nhận xét
4, Bouboulinas Street, Tolo

Khách sạn Knossos

8.4
Giá từ
1.183.000 đ
Xuất sắc
1 nhận xét
Aktis 46, Tolo

Khách sạn Paradise Lost -Apartments

0.0
Giá từ
1.021.000 đ
Điểm nhận xét
0 nhận xét
12 A.Skalidi str., Tolo

Golden Beach

6.8
Giá từ
632.000 đ
Hài lòng
4 nhận xét
Kastrakiou 9, Tolo

Khách sạn Koronis

0.0
Giá từ
746.000 đ
Điểm nhận xét
0 nhận xét
Sekeri 59A, Tolo

Khách sạn Aktaion

0.0
Giá từ
843.000 đ
Điểm nhận xét
0 nhận xét
Aktis 58 , Tolo

Khách sạn Thetis

9.2
Giá từ
746.000 đ
Tuyệt vời
1 nhận xét
Kardamaki 3, Tolo

Khách sạn Electra

0.0
Giá từ
924.000 đ
Điểm nhận xét
0 nhận xét
Kardamaki 4, Tolo

Khách sạn Solon

0.0
Giá từ
876.000 đ
Điểm nhận xét
0 nhận xét
Bouboulinas 5, Tolo

Khách sạn Tolon Beach

0.0
Giá từ
1.005.000 đ
Điểm nhận xét
0 nhận xét
Kastrakiou , Tolo

Khách sạn Frini

0.0
Giá từ
632.000 đ
Điểm nhận xét
0 nhận xét
21, E. Sekeri str., Tolo