Khách sạn ở Skala, Hy Lạp

Khách sạn Yianna

0.0
Giá từ
619.000 đ
Điểm nhận xét
0 nhận xét
Scala, Skala

Khách sạn Agistri

0.0
Giá từ
635.000 đ
Điểm nhận xét
0 nhận xét
Skala, Skala

Aquarius Village Agistri

0.0
Giá từ
684.000 đ
Điểm nhận xét
0 nhận xét
Skala, Skala

Khách sạn Vasilaras

9.6
Giá từ
619.000 đ
Tuyệt vời
1 nhận xét
Skala, Skala

Khách sạn Saronis

0.0
Giá từ
1.075.000 đ
Điểm nhận xét
0 nhận xét
Main Street, Skala

Khách sạn Aktaion Beach

8.6
Giá từ
651.000 đ
Xuất sắc
3 nhận xét
Agistri, Skala

Khách sạn Dionysos

0.0
Giá từ
668.000 đ
Điểm nhận xét
0 nhận xét
Skliri, Skala

Khách sạn Oasis Beach

0.0
Giá từ
733.000 đ
Điểm nhận xét
0 nhận xét
Agistri, Skala

Laza Beach

0.0
Giá từ
945.000 đ
Điểm nhận xét
0 nhận xét
Agistri Skala, Skala

Koukounari 2 Rooms

0.0
Giá từ
537.000 đ
Điểm nhận xét
0 nhận xét
Skala, Skala