Khách sạn ở Đảo Serifos, Hy Lạp

Khách sạn Asteri

0.0
Giá từ
1.513.000 đ
Điểm nhận xét
0 nhận xét
Livadi, Đảo Serifos

Naias

9.6
Giá từ
567.000 đ
Tuyệt vời
1 nhận xét
Main Street, Đảo Serifos

Aliktypo Studios

0.0
Giá từ
762.000 đ
Điểm nhận xét
0 nhận xét
Livadi, Đảo Serifos

Khách sạn Serifos Beach

0.0
Giá từ
1.119.000 đ
Điểm nhận xét
0 nhận xét
Livadi, Đảo Serifos

Maistrali

7.9
Giá từ
746.000 đ
Rất tốt
4 nhận xét
Livadi, Đảo Serifos

Coralli Apartments

0.0
Giá từ
1.898.000 đ
Điểm nhận xét
0 nhận xét
Livadakia, Serifos, Đảo Serifos

Coralli Bungalows

7.3
Giá từ
1.427.000 đ
Rất tốt
3 nhận xét
Livadakia, Serifos, Đảo Serifos

Aigaion Studios

0.0
Giá từ
1.719.000 đ
Điểm nhận xét
0 nhận xét
Livadakia, Đảo Serifos

Dorkas

0.0
Giá từ
665.000 đ
Điểm nhận xét
0 nhận xét
Livadakia, Đảo Serifos

Maroussa's Apartments

0.0
Giá từ
940.000 đ
Điểm nhận xét
0 nhận xét
Ramos, Đảo Serifos

Astrio Studios

0.0
Giá từ
1.528.000 đ
Điểm nhận xét
0 nhận xét
Tsilipaki Livadi, Đảo Serifos

Vassilia Serifos

0.0
Điểm nhận xét
0 nhận xét
Livadakia Serifos, Đảo Serifos