Khách sạn ở Đảo Serifos, Hy Lạp

Khách sạn Asteri

0.0
Giá từ
1.515.000 đ
Điểm nhận xét
0 nhận xét
Livadi, Đảo Serifos

Naias

0.0
Giá từ
570.000 đ
Điểm nhận xét
0 nhận xét
Main Street, Đảo Serifos

Aliktypo Studios

0.0
Giá từ
765.000 đ
Điểm nhận xét
0 nhận xét
Livadi, Đảo Serifos

Khách sạn Serifos Beach

0.0
Giá từ
1.124.000 đ
Điểm nhận xét
0 nhận xét
Livadi, Đảo Serifos

Maistrali

8.0
Giá từ
749.000 đ
Rất tốt
3 nhận xét
Livadi, Đảo Serifos

Aigaion Studios

0.0
Giá từ
1.727.000 đ
Điểm nhận xét
0 nhận xét
Livadakia, Đảo Serifos

Dorkas

0.0
Giá từ
668.000 đ
Điểm nhận xét
0 nhận xét
Livadakia, Đảo Serifos

Astrio Studios

0.0
Giá từ
1.531.000 đ
Điểm nhận xét
0 nhận xét
Tsilipaki Livadi, Đảo Serifos

Indigo Studios

0.0
Điểm nhận xét
0 nhận xét
Livadi, Đảo Serifos

Per_asma

0.0
Điểm nhận xét
0 nhận xét
Chora, Per_asma, Đảo Serifos