Khách sạn ở Konitsa, Hy Lạp

Bourazani Wild Life Resort

0.0
Giá từ
1.589.000 đ
Điểm nhận xét
0 nhận xét
Bourazani, Konitsa

Khách sạn Gefyri

0.0
Giá từ
1.865.000 đ
Điểm nhận xét
0 nhận xét
Kato Konitsa, Konitsa

Khách sạn Grand Dentro

7.6
Giá từ
648.000 đ
Rất tốt
2 nhận xét
N.Zerva 30, Konitsa

Khách sạn Konitsa Mountain

9.9
Giá từ
1.443.000 đ
Tuyệt vời
1 nhận xét
Konitsa, Konitsa

Khách sạn Rodovoli

0.0
Giá từ
1.184.000 đ
Điểm nhận xét
0 nhận xét
Nap. Zerva 32, Konitsa

Khách sạn Aoos

9.3
Giá từ
616.000 đ
Tuyệt vời
1 nhận xét
Κόνιτσα, Konitsa

Lotos Mountain Resort

9.9
Giá từ
1.346.000 đ
Tuyệt vời
1 nhận xét
Servina Konitsa, Konitsa