Khách sạn ở Kineta, Hy Lạp

Khách sạn Sun

0.0
Giá từ
940.000 đ
Điểm nhận xét
0 nhận xét
Kinéta, 54km Old National Road, Kineta

Kinetta Beach Resort and Spa

4.8
Giá từ
1.867.000 đ
Điểm nhận xét
1 nhận xét
57th km of Old National Road Athens - Corinth, Kineta

Kineta Apartments

0.0
Giá từ
600.000 đ
Điểm nhận xét
0 nhận xét
55Km Of The Old Road Athens-Corinth, Kineta