Khách sạn ở Kato Rodini (Akhaia), Hy Lạp

Khách sạn Rodini

0.0
Giá từ
796.000 đ
Điểm nhận xét
0 nhận xét
Coast Road Psathopirgos, Kato Rodini (Akhaia)

Khách sạn Florida Blue Bay

6.1
Giá từ
908.000 đ
Hài lòng
4 nhận xét
Florida Blue Bay Hotel, Kato Rodini (Akhaia)

Apartment in a large garden, 2min from the beach

0.0
Điểm nhận xét
0 nhận xét
Kianis Aktis, Kato Rodini, 265 04, Greece, Kato Rodini (Akhaia)

Sea View house, garden, only 2' from the beach

0.0
Điểm nhận xét
0 nhận xét
Kianis Aktis, Kato Rodini, 265 04, Greece, Kato Rodini (Akhaia)

Apartment with garden, 2' from the beach for 3p.

0.0
Điểm nhận xét
0 nhận xét
Kianis Aktis, Kato Rodini, 265 04, Greece, Kato Rodini (Akhaia)

Apartment with sea view, 2 min from the beach

0.0
Điểm nhận xét
0 nhận xét
Kianis Aktis, Kato Rodini, 265 04, Greece, Kato Rodini (Akhaia)

Apartment with sea view, garden, 2' from the beach

0.0
Điểm nhận xét
0 nhận xét
Kianis Aktis, Kato Rodini, 265 04, Greece, Kato Rodini (Akhaia)